Pages

Sunday, January 29, 2012

Semantic Map ng USeP


Ang unang araw ko sa USeP ay masasabi kong masaya at may halong kaba. Naiisip ko pa lang na sa paaralang iyon ako papasok ay kinakabahan na ako. Marami kasi akong naririnig tungkol doon na nagbibigay ng kaba sa akin. Sa pagpasok ko roon, bumungad na sa akin ang isang malaking estatwa ng agila. Napansin ko rin ang malawak na palaruan (USeP grounds), ang mga malalaking gusali ng iba't ibang departamento. Nalula ako sa mga nakita ko at talagang humanga. Nasabi ko sa sarili ko na dito ako papasok sa mga susunod pang mga taon.

Nagdaan ang mga araw at unti-unti ko ng nakakabisado ang paligid. Nalaman ko rin na may walong departamento pala ang USeP; College of Arts and Sciences, College of Engineering, College of Education, College of Governance, Business and Economics, College of Technology, Institute of Computing, School of Applied Economics at University Evening Program.

Masasabi kong may kalidad talaga ang pagtuturo sa nasabing paaralan sapagkat marami na ang mga parangal ang natanggap ng paaralang ito galing sa mga tanyag na institusyon. Hindi lang iyon ang batayan ko sa pagsasabi na may kalidad ang pagtuturo rito, isa pa ay ang paraan ng pagtuturo ng mga propesor rito na nagbubunga ng maganda at kapaki-pakinabang. Marami na kasi ang mga grumadweyt sa paaralang ito na naging tanyag at kilala na hindi lang dito sa ating bansa kung hindi ay pati na rin sa buong mundo. Mga iskolar ng bayan kung tawagin ang mga mag-aaral dito sa USeP. Karamihan kasi ng mga nag-aaral dito ay mga iskolar. Mga nagsisikap na maiunlad ang sariling katayuan sa buhay sa pamamagitan ng pag-aaral ng mahusay.

- Lisbos, C

No comments:

Post a Comment