Pages

Sunday, January 29, 2012

Ang USEPRadial Diagram

Marie Angelie G. Estemar  BTTE 2cBilang isang mag-aaral, gusto nating makapag-aral at makapagtapos sa isang maganda, dekalidad at kilalang unibersidad. Na kung saan, marami tayong mga aral na matututunan na maaari nating magamit sa mundo ng pagtatrabaho at sa marami pang bagay sa pag dating ng takdang panahon. Sinasabi nga nila na ng paaralan ang ating pangalawang tahanan, kaya mas mainam na makapagtapos tayo at mahasa natin ang ating mga isipan sa isang paaralan na maipagmamalaki natin sa lahat.


At ako bilang estudyante, taas noo kong ipinagmamalaki ang aking paaralan na University of Southeastern Philippines o kilala sa tawag na USEP. Dito ko piniling mag-aral at palawakin ang aking mga natutunan sapagkat alam ko na ang unibersidad na ito ay isa sa mga pinakakilalang unibersidad sa lungsod ng Dabaw. Mayroong mga magagaling at matatalinog guro upang mabigyan ng dekalidad na pagtuturo ang bawat estudyante. At isa pa, mura lamang at hindi gaanong mahal ang maga bayarin dito dahil isa itong state university.

Nakikita ko ang aking malawak na ambisyon at pangarap sa paaralang ito. Alam kong marami akong matututunan sa iba’t-ibang bagay. Kasama ko ang aking paaralan sa pagtupad ng aking mga pangarap at sa paghubog ng aking pagkatao upang mas maging handa at matatag sa hamon ng buhay pagkatapos ng pagiging isang estudyante. Kaya ipinagmamalaki ko ang University of Southeastetn Philippines sa lahat bilang isang unibersidad na tumutulong sa mga kabataang maabot ang kanilang mga pangarap sa buhay.

No comments:

Post a Comment