Pages

Thursday, January 12, 2012

Halimbawa ng Iba’t Ibang Uri ng Tayutay

Sheena Liz B. Idpalina
BTTE 2D-Com. Tech.

            A.      Aliterasyon

1.    Pagod na pagod at pawis na pawis siyang umuwi ng bahay galing sa pagtatatakbo sa labas
2. Masaya ang magkaroon ng maraming kaibigan na maasahan at masasandalan.
3.       Kasiyan at katuwaan ang hatid para sa ating kababayan.

B.      Asonans

1.       Nakakaingganyong mag-aral kapag kasama ka.
2.       Kumukulo ang dugo ko sa tuwing naliligo ang aming bunso sa ilog.
3.       Naipit ang aking daliri sa pagkabit ng litrato sa dingding.

C.      Konsonans

1.       Nararagdagan ang kaguluhan at kasamaan sa ating lipunan.
2.       Kumakaway ang nanay sa tulay.
3.       Inilibing ang malambing na kuting sa likod ng aming bahay.

D.      Onomatopiya

1.       Kumakabog ang dibdib ko sa takot.
2.       Tumataghoy ang aking damdamin sa kanyang paglisan.
3.       Sumayaw ang mga halaman at bulaklak sa tuwing siya ay daraan.

E.       Anaphora

1. Siya ang maganda at nakakatuwa. Siya ay mahilig kumanta at sumayaw. Siya ang pinakasikat sa aming paaralan.
2.  Ikaw ang siya nagmulat sa aking mga mata. Ikaw ang palagi kong kasama. Ikaw ang panaginip sa tuwina.
3.  Sana ay palaging masaya. Sana ay parating nandiyan siya. Sana ay makapiling na.

F.       Epipora

1. Kapag ika’y bata, isipan at pagmumukha ay batang-bata. Kaya’t masaya nag maging bata.
2.   Lahat ay may kamatayan, natatakot sa kamatayan at hindi maiiwasan ang kamatayan.
3.   Pilipinas ang aking bayan. Handa kong  ialay ang aking buhay para sa bayan. Ganyan ko kamahal ang aking bayan. 

G.     Anadiplosis

1.   Kumakatok sa aking puso, puso na nasaktan at hindi na mababalikan, mababalikan ay may sugat parin.
2.  Nalilito na ako sa’yo, sa’yo lamang umiikot ang mundo, mundo kong kay gulo sa iyo lang nabago.
3. Lahat ng bagay ay umiikot sa pera, pera na mahirap hagilapin at pagtrabahuan, pagtrabahuan ay kay hirap malutasan. 

            H.      Pagtutulad o Simili

1.       Siya ay gaya nang isang halimaw sa kakahuyan.
2.       Parang kang tala na bumaba sa langit.
3.       Para kang kabayo kung tumakbo.

I.        Pagwawangis o Metapora

1.       Isang malambot na unan ang kanyang likod sa aking pagtulog.
2.  Isang malakas na hangin ang iyong mararanasan kapag siya ay daraan.
3.       Siya ang buhay ko.

J.        Pagbibigay Katauhan o Personikasyon

1.       Sinampal ang aking pisngi ng mainit na hanging nanggaling sa apoy.
2.       Itinulak ako ng malakas na hangin palayo sa iyo.
3.      Nagising siyang hinahalikan siya ng sinag ng araw mula sa bintanang nakaawang.

K.      Pagmamalabis o Hayperboli

1.       Luha’y umagos nang makita ko siyang namatay.
2.   Nagdurugo ang aking puso nang malaman kong may iba ba siyang mahal.
3.       Bumukas ang langit nang makita ko siyang masaya.

L.       Pagpapalit Saklaw o Metonomi

1.       Siya ang tumayong ama’t ina ko noong ako ay naging alila.
2.       Namatay ang ilaw ng tahanan ng aming kapitbahay.
3.       Todo kayod sa pagtatrabaho ang haligi ng kanilang tahanan.

M.    Sinekdoke

1.       Isinambulat ang order sa dibdib ng taksil.
2.       Ang panahong ito (Mayo) ay mabulaklak.
3.       Walang bibig ang umasa kay Romeo.

N.     Eupemismo

1.       Sumakabilang-buhay na ang ama ng aking kaklase.
2.       Hikahos sa buhay ang pamilya ng namatay.
3.       Pagsubok lamang ang lahat nang iyon.

O.     Retorikal na Tanong

1.       Nasaan na ang liwanag?
2. May babae kayang tatagal makisama sa isang lalaking tamad, lasenggo at mambubugbog?
3. Siya kaya na inampon, minahal at pinag-aral ay hindi matutong tumanaw ng utang na loob?

P.      Paralelismo

1.       Tumalilis siya, nagpasikut-sikot siya.
2.       Kailangan natin ang bahay na tirahan, ang damit na kasuotan at ang  pagkaing panlaman ng tiyan.
3.       Ang nobya niya ay maganda, matalino, mabait, at mayaman.

Q. Klaymaks
1.       Siya ay isinilang, naging bata, nagdalaga at ngayo’y nagka-asawa.
2.     Nagising nang medaling umaga, nagluto ng agahan, nang matapos ay naligo at nagbihis at maya’t maya aya kumain at nagsipilyo nang biglang napansin ang pagbilis ng oras ay nagmadaling nagpaalam at umalis.
3.   Noon ay naglalaro lang bahay-bahayan, nangarap magkabahay ng makatapos sa pag-aaral ay nakapagtayo ng malaking bahay. 

R. Antiklaymaks 
1. Nang yumaman ay ‘di na lumingon sa pinanggalingan, hanggang dumating ang panahong nalugi ang kabuhayan ay nabaon sa utang at nalugmok sa kahirapan.
2.    Tumigil ang bagyo, tumila ang ulan at lumiwanag ang paligid.
3. Tumahan sa pag-iyak ang bata, pinunasan ang kanyang mukha, binigyan siya ng pagkain at natuwa.

S. Pagtatambis o Oksimoron
1. Ang bawat tao ay may maganda at masamang pag-uugali, may mayaman at mahirap, mayroong malakas at mahina.
2. Ang pagkain ay masarap at maalat, mainit at malamig, at mayroong mahal at mura.
3. Ang mundo ay binubuo ng tao at hayop, halaman at bagay, tubig at lupa, hangin at apoy.

T. Ironiya o Pag-uyam
1. Ang dami kong natutunan sa'yo, nasayang ang talaga ang binayad ko.
2. Hindi masarap ang niluto mong pagkain, wala natira sa iyong hinain.
3. Napakabuti mong kaibigan, lagi kang nang-iiwan.


No comments:

Post a Comment