Pages

Thursday, January 12, 2012

Halimbawa ng mga Tayutay ♥

Aliterasyon -Paru-paru ay dumapo sa aking ilong. -Sungki-sungki ang kanyang ngipin. -Ang kanyang sintas sa sapatos ay putol-putol. Asonans -Nasasabiik na ikay makita sa tuwina. -Nalilito sa iyong dalang kahon ng palito. -Nataranta sa mga bagay na pinag-iisipan. Konsonans -Ang iyong larawang kupas ay humahampas sa aking alaala. -Ang mga bulaklak ay pumapalakpak sa kagandahan. -Nalilibang sa dalang alibang-bang ni Nene. Onomatopiya -Parang isang magandang musika ang agos ng tubig. -Isang malakas na kulog ng kidlat ang pagsabog ng kanilang telebisyon. -Parang isang malamig na tinig ang kaway ng dahon ng mga puno. Anapora -Ina ang ilaw ng tahanan sa ating bahay, Ang Ina ang umaagapay sa kanyang mga anak. -Bahay ang kinakailangan ng karamihan sa mga pulubi, bahay na magsisilbing sandata sa lamig at ginaw sa lansangan. -Pera ay laging dahilan ng mga tao sa pagtatrabaho, pera din ang dahilan ng mga krimen na nagaganap. Epipora -Ang totoong kagandahan ay nasa bukal na kalooban at sa kalooban ay puro magagandang gawain ang nag-uutos. -Maraming tao na ang namamatay sa mga paputok, na siya rin paputok ay gawa ng mga tao. -Maraming namamatay sa gutom,gutom na isang dahilan ng pagkawaa ng karamihan ng tao. Anadiplosis -Bulag at pipi ang langit. Langit, na sa bulag at pipi, paningin at tinig ay nagkait. -Paroroon ang kahapon sa di matapos na pighati ay di matapos-tapos, di maubos-ubos. -Malakas ang ihip ng hangin. Hangin na humahaplos sa aking katawan. Simili -Para ng isang lantang gulay si Jose. - Si Juan ay malakas tumakbo gaya ng kabayo. - Para ng baliw si Maris kakaisip kay Leon. Metapora -Ikaw ang karayom na tumutusok sa aking puso. -Ikaw ay isang bulaklak na nagbibigay bango sa aking buhay. -Ikaw ay isang pabango na nagpapagaan sa aking hininga. Personipikasyon -Nagalit ang buwan sa haba ng gabi. _Inusig ng taga ang dalawang leon. -Mabilis ang takbo ng oras sa nagdaang panahon. Hyperboli -Luhay umaagos sa kanyang nadurog na puso. -Malapit ng mapuno ng alak ang kanilang pool sa sobrang dami ng alak. -Halos masira na ang sarahan ng pinto sa refrigerator nila Ana sa sobrang dami ng laman. Metonimi - Ang paaralan ang ikalawang tahanan ng mga kabataan. -Si Jose ay haligi ng kanilang tahanan. -Si Maria ang ilaw ng kanilang tahanan. Sinekdoki -Hanggang sa malibing ang mga buto ni lolo Jose. Eupemismo -Si Jayson ay inilibing na sa kanyang huling hantungan. -Isang anak pawis ang bunulaga sa kanyang harapan. -Ang kanyang ina ay isang prosti sa isang bar. Retorika ng tanong -Magagawa kaya ni Phoebe na paibigin ang kanyang napupusuan ? - Matitiis ba ng ama ang kanyang anak na nagmamakaawa? -Magkakatuluyan ba sina Jose at Jenny sa hinaharap? Klaymaks -Mabilis na humupa ang hangin, napawi ang malakas na ulan, muling sumilay ang liwanag na araw na nagbabadya ng panibagong pag-asa. Antiklaymaks ???????? Oksimoron -Banal man siya tignan, ngunit demonyo naman umasta. -Parang bata kung kumilos si Lola hindi masasabing isa siyang matanda. -Masuwerte na mals ang naging buhay niya. Ironiya -Ubod siya ng ng sipag, ngunit sa loob ng kanilang bahay ay napakatamad. -Siya ay maganda kapag ipinghambing sa unggoy. -Maganda siyang kumanta kapag walang nakikinig. Paralelismo -Tumalilis siya, nagpasikut-sikot siya. -Kailangan natin ang buhay na tirahan, ang damit na kasuotan at ang pagkaing panlaman na tiyan. -Para sa isang magandang pamumuhay kailangan natin ang Panginoon, Pamilya at kaibiagn na maasahan.

No comments:

Post a Comment