Pages

Thursday, January 12, 2012

halimbawa ng mga tayutayMga Tayutay

A.    Aliterasyon:

·               Pagod at pawis siyang dumating na tila hinanabol ng isa niyang pahayag o ng isang sugnay.
·               Mataas,Mabait at Mabait ang tipo no Mario.
·               Masarap at masustansya ang pagkaing gulay.

B.     Asonans:

·         Nagagalak ka palang makilala ng mga kasama.
·         Handa kapalang lumaban hanggang sa kamatayan.
·         Umiiyak sa pag-akyat si mak-mak.

C.    Konsonans:

·         Wasak na wasak ang puso ni mastimak.
·         Kay sarap kumain ng gulay na talong.
·         Makulay ang buhay sa sinabawang gulay

D.    Onomatopiya:

·         Nanginginig ang ngipin ng mga kalahok.
·         Dumagundong ng malakas na kulog sa labas.
·         kinakabog ang dibdib ng lalaking walang pintig.

E.     Anapora:

·         Ina ang sinasabing ilaw ng tahanan, Ina ang mas nag-aalaga sa mga anak,ngunit ina din ba ang wawasak sa kanayang sariling pamilya?
·         Ako ay isang batang maganda, ako ang inaasahan ng aking pamilya, ngunit ako din ba ang papatay sa kanila?
·         Tayong lahat ay gawa ng panginoon, tayo ay mapalad , ngunit tayo din ba ang mag kakalaban?

F.     Epipora:

·         Ang pera ng pamahalaan ay galing sa sambayanan,mula sa sambayanan para sa sambayanan
·         Ang mundo ay likha ng Diyos, mula sa Diyos at babalik da Diyos.

G.    Anadiplosis:

·         Ako ay anak ng aking mga magulang
Magulang na walang ibang hangad kundi  iko
Ako na nagmamahal sa kanila.
                      
·         Ikaw  at ako ay mahal ng maykapal
Maykapal ang siyang lumikha sa atin.

H. Simili
Uminom siya  tulad nang isang Kamel na uhaw.
·         Ang kanyang kagandahan ay mistulang bituing nagniningning.
·         Sumayaw siya gaya ng baliw.
i.  Metapora:

·         Siya ang tinik na nagpapahirap sa akin.
·         Ikaw ang hangin na nag papalamig sa aking damdamin.
·         Ikaw ang siyang tubig nanag papagaan sa akin.

j. Personipikasyon:

·         Nag-aawitan ang mga ibon sa kagubatan.
·         Sumasayaw ang mga bulaklak kasabay ng hangin.
·         Tumakbo ang panahon papalayo sa iyo.

K. Hayperboli:

·         Namuti ang kanyang buhok sa kahihintay sayo.
·         Umulan ng pagkain sa kanyang kaarawan.
·         Hindi mahulugang karayom ang pista ng santo Nino.

L. Metonimi:

·         Ang ikalawang tahanan ng mga kabataan.
·         Ang anghel sa kanilang tahanan ay isang malusog na sanggol.
·         Napaka burara ni Ingka mag salita.

M. Sinekdoki

·         Isang Rizal ang nabuwis ng buhay alang-alang sa byan.
·         Hanggang sa malibing ang mga buto.

N. Eupimiso:

·         Parang nilubugan ng araw si Maria.
·         Hinatid na si Juan sa kanyang huling hantungan.
·         Si Ana ay anak pawis.

Ň. Retorika na Tanong:

·         Magagawa mo bang sundin ang isipan kaysa sa iyong puso.
·         May sasama pa ba sa taong napaka walang kwenta.
·         Kaya mo bang piliin ang iba kaysa sa iyong pamilya?

Oksimoron

·         Ang buhay ng tao ay parang gulong minsan nasa itaas at minsa ay nasa ibaba, may tuwa at may pagdurosa.
·         Ang ugali ng tao ay ibat-iba may mabuti at may masama, may masayahin at may malungkutin.
·         Ang panahon ay kakaiba, minsan mainit at minsan naman ay maulan, minsan maaliwalas at minsan napakadilim.

Ironiya

·         Maganda sana si Thelma kaya lang napakatanga.
·         Tahimik na babae si Eva pero matinik.
·         Mukhang anghel pero sa loob ay devil.

Paralelismo
                       
·         Ganyan ang pamilya sama-sama sa hirap at ginhawa,sama-sama sa saya at katungkutan.

No comments:

Post a Comment