Pages

Tuesday, January 24, 2012

It's More Fun in USEP

Ang University of Southeastern Philippines ay kilala bilang isa sa mga tanyag na unibersidad sa Pilipinas dahil sa mataas na antas ng pagtuturo. Kilala rin ito dahil sa murang matrikula kaya maraming kabataan ang gustong mag-aral dito. Karamihan sa mga estudyante rito ay mga iskolar ng iba’t ibang personalidad, programa at organisasyon.

Hindi magiging kilala ang USEP kung hindi rin dahil sa mga mahuhusay na mga guro. Kaya ang mga mag-aaral din ay nagiging mahusay sa kani-kanilang larangan. Wala mang maayos na pasilidad, hindi ito naging hadlang upang kilalanin ang USEP sa iba’t ibang larangan, mapa akademiko man o sining.

Mararanasan man natin ang mga pagsubok sa pagiging estudyante, natututunan din nating bumangon at magpursiging ipagpatuloy ang pag-aaral upang maabot ang ating mga pangarap.

No comments:

Post a Comment