Pages

Tuesday, January 31, 2012

cUtietot de semantic map


Sa pagsilip ng liwanag mula sa madilim na kahapon, hindi matumbasan ang aking kaligayahan sa anumang materyal na bagay na aking nabatid sa pagsulat kong ito. Sa dakong Timog-silangang Mindanao ay may Unibersidad na tampok sa paksang ito ang University of Southeastern Philippines o tanyag sa ngalang USeP. Hindi matatawaran ang galing sa abilidad, husay sa talinto at maging sa larangan ng talino ay di maikukubli na mataas na ang narating nang pamantasang ito. Subalit, ang tanong ano ba ang nasa likod ng USeP?

Ang USeP ay kilala sa tawag na Iskalar ng Bayan na halos walong pu’t porsyento (80%) na mag-aaral ay libreng pinapaaral ng gobyerno samakatuwid, talaga nga naming mahusay at matalino ang nagsisipag enrol dito sa kabila ng hirap sa buhay at may maibubuga na ang USeP ay lugar at kilala sa tanyag na ngalang Iskalar ng Bayan. Ito rin ay hindi mabigat sa bulsa bakit? Dahilan sa ito ay pampublikong paaralan ng ginagabayan ng gobyerno mula sa mga tax payers at pagbibigay ng budget bawat taon na kung ihahalintulad sa pribadong eskwelahan ay talagang magaan sa bulsa ang bawat ibinabayad ng mag-aaral dito.

Ang USeP rin ay may mataas na antas na Edukasyon mula sa kalidad sa pagtuturo, magagaling na mga estyudyante at maging sa parangal na natatamasa upang bigyang diin, ang USeP ay napabilang sa top 201 Asian University rankings na opisyal na inilahad mula sa Quacquarelli Symonds a career and education network at nag-iisang uniberisidad sa Mindanao na napabilang sa top 5, kasali rin ang UP-diliman na naguna kasunod ang ADMU, UST, DLSU at USeP. Talagang mataas ang antas ng edukasyon sa pagiging “by becoming a premier university in ASEAN region.”

Ngunit sa kabila ng mga maralitang salita ay may nakatagong ibat-ibang problema ang nasa likod ng tanyag na pamantasan at kung susuriiin maraming mga pagsubok, una ang pasildad na walang sapat at maayos na silid aralan na naging mahirap sa estudyante na makapag pokus sa pag-aaral. Mahirap makapasa, maraming proyekto, at kong minsay hindi makatulog ng maayos o kulang sa tulog at kapag nakuha na ang marka 3.0 ay lubha ka nang masaya. Ilan lang yan sa mga pagsusubok na nanatiling angat ang USeP sa pagiging Iskalar ng Bayan at pagkakaroon ng mataas na antas sa edukasyon na walang salita na maaring ihalintulad kundi “ikaw USeP ang tanyag sa lahat” at sa aking puso’t isipan akoy mananatiling Yanong USePian.

No comments:

Post a Comment