Pages

Monday, January 16, 2012

Mga halimbawa ng tayutay

Mga halimbawa ng tayutay

Elmer L. Barulo BTTE-2D

MGA TAYUTAY

1. Aliterasyon

Hal.

· Palabiro na palaboy sa pamayanan kaya kilala siya ng kanyang pamlya.

· Minabuti ng magulang na mapagmahali siya nang sagayon mahalin siya ng maraming mamayan.

· Kasing bait ng kalabaw ang kanyang kapitbahay dahil sa siyay kinagigiliwan ng lahat.

2. Asonans

Hal.

· Sinabihan ka pala ng mahimig sa iyong kasintahan.

· Matigasin ang kasamahan ng ating nakakasalamuha kahapon.

· Tinangkilik ng dayuhan ang kapaligiran natin sa pilipinas.

3. Konsonans

Hal.

· Ang pagbagsak na kagamitang wasak ay naakakaubos ng lakas.

· Nasa sulok ng damdamin ang mapusok na anak.

· Makakabagsak ng bukas ang walang awang bagsik.

4. Onomatopiya

Hal.

· Ang himig nitong ibon,agus nitong ilog ay nagpapakita ng kayamanan sa kagubatan.

· Ang alimuyak na bulaklak,mayamang halaman ay nakapagdulot ng katiwasayan.

· Ang mabungad na pagsalamuha, galang na pagbati ay nakagagaan ng loob.

5. Anapora

Hal.

· Ako ay mabait at matulungin.Ako ay bihasa sa lahat ng bagay sa paaralan.Ako ay matalino sa lahat.

· Ako ay mataas at mataba. Ako ay palabiro.Ako ay manliligaw kaya ligawan kita.

· Ako ay puyatin at mahina .Ako ay mabagal magsalita. Ako ay medaling matuto.

6. Epipora

Hal.

· Ang bagay ay gawa ng lahat,para sa lahat at galling sa lahat .

· Mas makapangyarihan ang pamahalaan ,kontrolado ng pamahalaan at dapat kang sumunod sa pamahalaan.

· Ang lahat ay may halaga,kahit anung liit nito ay may halaga kaya pahalagahan natin kahit kaunti man basta may halaga.

7. Anadiplosis

Hal.

· Kamatayan ko man siyay aking puriin.

Puriin ko ng siyay angkinin;

Angkinin ko ng siyay mahalin,

Mahalin ko ng kami ay magsaya.

· Kailangan kong gawin ng itoy baguhin

Baguhin koman ng itoy magisnan;

Magisnan ng lahat ng matalino,

Matalino ang mas nakakaalam.

· Ang lahat na bagay ay siyasatin

Siyasatin ang pinakamahalagang sundin;

Sundin moman na walang gawiin,

Gawiin ang nakakapagpalinaw sa lahat.

8. Pagtutulad o Simili

Hal.

· Ang pagkamatay ay parang bula.

· Ang buhay ay tulad ng halaman.

· Ang pagbabait-baitan ay kawangis ng ahas.

9. Pagwawangis o Metapora

Hal.

· Memory ng kumpyoter ang utak ni Rizal.

· Mamon ang puso ni sol.

· Bagyo tumakbo ang mga sasakyan.

10. Pagbibigay Kataohan O Personipikasyon.

Hal.

· Ang laroan ay nakakainganyo mahigit pa sa isang tao.

· Ang alon ay tulad sa buhay ng tao.

· Ang ahas ay parang tao minsa traydor.

11. Pagmamalabis O Hayperboli

Hal.

· Gumuho ang mundo,uula ng apoy,maabot ang langit.

· Luluha ng dugo,maglabas ng pako,hihiga sa pera

· Masunugan ng palayan,bumaha ng pera ,maabo ang araw.

12. Pagpapalit saklaw O Metonomi

Hal.

· Magaling syang bumalak ,.walong pong babae ang kanyang pinaikot.

· Malakas ang kanyang katawan,. tatlong sako ng bigas ang kanyang nadala.

· Matigasin ang kanyang utak,.mahirap siyang akaintindi.

13. Sinekdoki

Hal.

· Hangang mawasak mo ang aking puso.(puso-damdamin)

· Kahit sirain mo pa ang aking mga kamay. (Kamay-pangarap)

· Hanaggat matigas pa ang aking mga paa.(paa-katawan)

14. Eupemismo

Hal.

· Siya ay nangingibang bahay.(nangingibang bahay- kabit)

· Nasa kabilang buhay na ang kanyang kapatid.(kabilang buhay- namatay)

· Matulis na ang sungay ng kanyang anak.(sungay-masama)

15. Retorikal na Tanong

Hal.

· Magagawa ba ng isang kapatid na talikuran ang kanyang sariling dugo na naghihirap.

· Magagawa ba ng isang kapit bahay na tingnan kang hihimatayin.

· Magagawa mo bang talikuran ang iyong pinapangarap.

16. Paralelismo

Hal.

· Siya ay masayahin,malisog at mapagbiro.

· Siya ay masipag,maaasahan at matutulingin sa mga nangangailangan.

· Ako ay naglalara,nagtatrabaho at nakikipagusap tuwing lingo.

17. Klaymaks

Hal.

· Nararamdaman na namin ang malamig na simoy ng hangin,ingay ng mga nangangaroling tuwing gabi,at makikita na ang mga napakaliwanag na mga ilaw sa kalye na nagsisimbulong malapit na ang pasko.

· Biglang nawala ang liwanag na sikat ng araw, dumilim ang kapaligiran,na nagsisimbulong paparating na ang bagyo.

· Biglang naliliwanagan,nabigyan ng pag-asa ang madilim na kahapon sa isang nabiktima ng bagyong ondoy.

18. Antiklaymaks

Hal.

· Una ay sumakit ang kanyang tiyan.Sinugod siya sa oaspital.Pagkatapos doon nalalaman na nagkaroon siya ng malaria.

· Una ay nag-aaral siya ng mabuti.Nagkaroon ng matataas na grado.Pagkatapos ay nagkaroon siya ng magandang trabaho.

· Una ay tumatakbo siya ng malakas .Hinabol siya ng isang mama.Pagkatapos paglapit ng mama ay doon siya binaril.

19. Pagtatambis O Oksimoron

Hal.

· Ang buhay ng tao ay parang gulong minsan nasa ibabaw,minsan nasa itaas.

· Ang buhay ng tao may pinagmulan at may kataposan.

· Ang buhay ng tao ay may liwanag at may dilim;panalo at pagkatalo.

20. Ironiya O Pag-uyam

· Napakalinis sa ilog na yon walang isdang nabubuhay.

· Napakataas monaman kaya hindi mo naabot ang nakalagay sa misa.

· Napakalinaw ng mata mo bakit hindi mo yan makikita.

No comments:

Post a Comment