Pages

Thursday, January 12, 2012

Mga Tayutay at Ilang mga halimbawa


Mga  Tayutay at mga halimbawa nito
A.   Aliterasyon
1.    Magaling manghula ang matandang aming nakilala.
2.    Nakakaiyak at nakakapanindig-balahibo ang napanood naming nobela.
3.    Sarap na sarap siya sa sinigang na luto ni Silvia.
B.   Asonans
1.    Masayang maglibang kasama ang mga totoong kaibigan.
2.    Pilitin ko mang limutin ay bumabalik pa rin ang masisidhing damdamin.
3.    Bigyang halaga ang bawat araw na kasama mo ang iyong pamilya.
C.   Konsonans
1.    Buhay na maganda’y biglang nawalan ng kulay ng nagbukang-liwayway.
2.    Mahirap magsikap kung alam mong wala namang masarap na malalasap.
3.    Ang bagay na ibigay kay Inay ay suklay.
D.   Onomatopiya
1.    Ang malakas na hampas ng alon ay badya ng masamang panahon.
2.    Kumakabog ang kanyang dibdib ng nasilayan niya ang kanyang mahal.
3.    Ang ihip ng hangin ay napakalamig.
E.   Anapora
1.  Ikaw ang lahat sa akin. Ikaw ang nagbigay ng liwanag sa madilim kong paligid. Ngunit alam kong ikaw din ang sisira sa natitira kong pagtitiwala.
2.    Buhay ko ay iyong ibinigay. Buhay mo’y iyo na ring ini-alay. Upang aking maranasan ang buhay na makulay.
3.    Pagtitiwala ay mahalaga. Pagtitiwala ay mahirap makuha.
F.    Epipora
1.    Ang taong sabik sa kalinga, sa Panginoon kalinga ay madarama.
2.   Kung pinagkaitan ka ng awa, pilitin mo hanggang siya ay magsawa at tuluyang sa iyo’y maawa.
3.  Nagsisikap mapaunlad mamamayan ang kanyang sariling bayan, dahil dito, sigurado na ang pag usbong ng bayan nilang sinilangan.
G.   Anadiplosis
1.    Mahalaga sa buhay ng tao ang pamilya; pamilya ang gabay sa landas na matuwid.
2.    Lahat ng bagay ay may katapusan; katapusan ang kahahantungan ng sino man.
3.    Minabuti kong magpatawad, magpatawad sa mga taong sawing-palad.
H.   Simili
1.    Tulad ng asong ulol, siya ay tahol ng tahol.
2.    Siya pagala-gala gaya ng pusang walang tagapag-alaga.
3.    Lumundag siya tulad ng isang palaka.
I.      Metapora
1.    Ikaw ay isang tinik na nagpapahirap sa akin.
2.    Ang buhay ay isang paglalakbay, kailangan mong gumawa ng desisyon kung anong landas ang iyong tatahakin.
3.    Ikaw ang ilaw na nagbibigay liwanag sa madilim kong kinabukasan.
J.    Personipikasyon
1.    Sumasayaw ang puno sa saliw ng musika.
2.    Kumaway ang puno ng lumakas ang ihip ng hangin.
3.    Sumipol ang hangin ng pagkalamig-lamig.
K.   Hayperboli
1.    Bumaha ng dugo sa lupang aking sinilangan.
2.    Susungkitin niya ang bituin para lang siya ay iyong sagutin.
3.    Lilibutin niya ang buong mundo, mahanap lang ang taong sa kanya’y magbibigay ligaya.
L.    Metonimi
1.    Nagpunta ang mga bata sa kanilang pangalawang tahanan.
2.    Pilit niyang iniwasan ang bote at sigarilyo.
3.    Kulang ang pera kung kaya’t nag higpit sila ng sinturon.
M.   Sinekdoki
1.    Pumanhik ang lalaki sa tahanan ng kanyang irog para hingin ang kamay nito.
2.  Hindi ko papayagang may manakit sa aking Ina, sino man ang sumubok ay kailangang dumaan sa ibabaw ng aking bangkay!
3.    Limang bibig ang kanyang pinapakain.
N.   Eupemismo
1.    Nangangamoy ang taong katabi ko.
2.    Hindi kagandahan ang naging nobya niya.
3.    Sumakabilang-buhay ang kanilang ama.
Ñ.  Retorikal na Tanong
1.    Sinong magulang ang magkakalakas-loob na ipahamak ang sariling anak?
2.  Hihintayin pa ba natin na magunaw ang mundo bago pa tayo magmalasakit sa kalikasan?
                3.    Kailan ba ang panahon ng pagbabago?
NG. Klaymaks
1. Pagkatapos ng malakas na bagyo ay nasilayan rin ng mga mamamayan ang pagsikat ng araw.
2.   Sa ilang araw na walang pahinga ay nagbunga rin ng maganda ang paghihirap nila.
3.   Ang dilim na bumalot sa sandaigdig ay unti-unting napawi ng sumilay ang mga bituin sa langit.
O. Antiklaymaks
1.  Malakas ang bentahan sa pook na iyon hanggang sa napaglipasan na ito ng panahon.
2.   Noon ay marami ang humahanga sa gawa niyang kanta, pinapanood bawat galaw niya ngunit sa di kala-unan ay unti-unting nabawasan at sa hanggang wala ng natira.
3.  Lahat sa kanya’y sumusunod, ginagawa lahat ng kanyang utos, dumating ang panahon na kinakailangan na niyang gawin ang mga bagay bagay sa sariling sikap.
P. Oksimoron
1.   Sa buhay, makakaranas ka ng hirap at ginhawa, lungkot at saya.
2.  Sa mundong ito, may gulong ng kapalaran, minsan nasa ilalim at minsan naman ay nasa ibabaw.
3.  Ang mga mag-asawa ay nagsasama sa sa kahirapan at kasaganahan, sa sakit man o sa kalusugan.
Q. Ironiya
1.  Ang galing mo rin naman, may lakas ka pang mag dahilan pagkatapos ng aming nasaksihan.
2. Sa tingin mo ba ay ganoon lang kadali, na pagkatapos mong magyabang ay magugustuhan ka na ng lahat?
3.  Lahat nalang ay ginawa mo na para lang mapansin ka at mapag-usapan.
R. Paralelismo
1.  Iyan ang pamilyang Pilipino; sama-samang pinaghihirapan ang pag abot sa iisang mithiin, sama-sama rin sa pagharap sa mga pagsubok.
2. Tulong-tulong sa pagsulong ng kapayapaan, tulong-tulong sa pagbabantay sa mga makakasama sa payapang minimithi.
3.   Iyan ang dugong Pinoy; sama-samang nakikibaka at sama-samang humaharap sa mga inilatag na parusa.
Lisbos, Cristine D. 
"Mada mada dane."

No comments:

Post a Comment