Pages

Thursday, January 12, 2012


Mga tayutay ni Humprey

1. Simili o Pagtutulad
1. Ang mga tumakas ay ikinulong na parang mga sardines sa piitan.
2. Si maria na animo'y bagong pitas na rosas ay hindi napa-ibig ng mayamang dayuhan.
3. Gaya ng maamong tupa si Jun kapag nakagalitan.

2. Metapora o Pagwawangis
1. Siya'y langit na di kayang abutin nino man.
2. Ang kanyang mga kamay ay yelong dumampi sa aking pisngi.
3. Matigas na bakal ang kamao ng boksingero.

3. Personipikasyon o Pagsasatao 
1. Hinalikan ako ng malamig na hangin.
2. Ang mga bituin sa langit ay kumikindat sa atin.
3. Nahiya ang buwan at nagkanlong sa ulap.

4. Apostrope o Pagtawag
1. O tukso! Layuan mo ako!
2. Kamatayan nasaan ka na? wakasan mo na ang aking kapighatian.
3. Araw, sumikat ka na at tuyuin ang luhang dala ng kapighatian.

5. Pagmamalabis o Hayperbole 
1. Namuti ang kaniyang buhok kakahintay sayo.
2. Abot langit ng pagmamahal niya sa aking kaibigan.
3. Umuulan ng dolyar kina Pilar nang dumating si Seman.

6. Panghihimig o Onomatopeya
1. Ang lagaslas nitong batis, alatiit nitong kawayan, halumigmig nitong hangin, ay bulong ng kalikasan.
2. Himutok na umaalingawngaw sa buong gubat.
3. Humalinghing siya sa sakit ng hagupit na tinanggap.

7. Pagpapalit-saklaw o Sinekdoki 
1. Isinambulat ang order sa dibdib ng taksil.
2. Isang Rizal ang nagbuwis ng buhay alang-alang sa Inang Bayan.
3. Hingin mo ang kaniyang kamay.8. Pagpapalit-tawag (Metonymy)
1. Ang anhel sa kanilang tahanan ay isang malusog na sanggol. 
2. Mabilis siyang kumain, sa isang iglap lang nawala agad ang pagkain niya.
3. Ang ilaw sa kanilang tahanan ay nagkasakit.

9. Anapora
1. Sugpuin na ang kahirapan,
    Sugpuin na ang krimen
    Sugpuin na ang ilegal upang tayo'y umunlad.
2. Babangon ang mga naaping mga mamamayan
   Babangon sila at pakikilaban ang kanilang karapatan.
   Babangon sila sa matagal na pagkakahimlay.
   Babangon sila at handang pumatay.

10. Anadiplosis
1. Sumisilakbo pa rin sa kaniya ang galit,
    Galit na matagal din niyang sinikil,
    Sinikil niya ang damdamin upang hindi makasakit,
    Makasakit sa mahal niya at buong-pusong iniibig.

11. Epipora
1. Noong siya ay bata pa, ang kaniyang pag-iisip ay sa bata; ang kaniyang mga kilos                                                                                                        ay sa bata; ang kaniyang pang-unawa ay sa bata. Ngayong malaki na siya ay walang pagbabago, asal bata pa rin siya.
2. Ang buwis ay bigay ng mamamayan, para sa mamamayan, at maibalik sa mamamayan.

12. Oksimoron
1. Banal na demonyo
    Bantang Matanda

13. Eupemismo
1. Pinagsamantalahan ng lalaki an gaming kapitbahay.
2. Sumakabilang buhay na an gaming mahal na ama.
3. Ang laki ng bunga-nga nang bulkan.
14. Asonans
1. nasisiyahan ka palang manghiram ng ligayang may hatid na kamandag at lason.
2. Mahirap mn tanggapin ang mga sinabi mo, pero sa kanila ng lahat ikaw parin ang mahal ko, kaya salamat at paalam mahal ko.
3. Sa bawat pagsubok ng buhay dapat natin lamapasan, at sa bawat problema dapat may panguntra, ito ang buhay ng pagulunggulong.

15. Ironiya
1. Talaga palang ang payat mo, hita ko braso mo palang.
2. Ang ganda ng mukha mo, mukha mo pwet ko.
No comments:

Post a Comment