Pages

Thursday, January 12, 2012

mga tayutay

MGA TAYUTAY

  1. Aliterasyon

-Matandang mayaman madaling mamatay.

-Mga magagandang mang-uulat.

-Tila’y tumatawag na tinig.

B. Asonans

-Pag may tiyaga may nilaga.

-Ang bango ng mga bulaklak.

-Sobrang sipag ng mga manggagawa.

C. Konsonans

-Saan ka man ngayon susundan kita.

-Ako’y nasasabik sa halik.

-Sila’y yumuyugyog sa tugtog.

D. Onomatopiya

-Pumutok ang botse ng boss niya.

-Tumatalon sa tuwa ang aking puso.

-Sinugatan ng isang tao ang aking puso.

E. Anapora

-Tao ang nakikinabang sa ganda ng mundo, tao ang pinakamataas ng uri ng nilikha ng Diyos. Ngunit, tao rin ba sisira sa nilikha ng diyos?

-Lalaki ay magiging haligi ng tahanan baling araw, Lalaki ay dapat na matapang, Ngunit, lalaki ba siyang talaga?

F. Epipora

-Tayo ay nilikha ng Diyos, mula sa Diyos at para sa Diyos.

-Cellphone ay ginawa ng tao, ginagamit ng tao at pinag-iisipan ng tao.

-Ang mga anak ay galing sa mga magulang, magmamahal ng magulang at sa nag-iisang magulang.

G. Anadiplosis.

-

-

-

H. Simili

-Parang kidlat kung tumakbo.

-Siya ay nawala na parang bula.

-

I. Metapora

-Ikaw ang hangin na nagbibigay ginhawa sa buhay ko.

-Ikaw ang ilaw na nagpapaliwanag ng mundo ko.

-

J. Personipikasyon

-Ang ibon ay nag-aawitan.

-Ang mga puno ay nagsasayawan.

-

K. Hayperboli

-Para kang bomba kung tumalak.

-Sa sobrang ganda niya, para siyang hindi tao.

-

L. Metonimi

-

-

-

M. Sinekdoki

-Umuwi siya sa kanilang bayan upang magbigay pugay sa kanyang pagtatapos ng pag-aaral.

-Kung anuman ang nririnig mong paninira sa iyo, ito ay hindi toto, ipagkapit balikat mo na lang.

N. Eupemismo

-Pumunta ka man lang naman doon para lang magkalat, sa harapan pa ng mga manyakis.

-Bakit ganyan siya kung umasta? Talaga bang ganyan siya ka mukhang pera?

-

N. Retorika ng Tanong

-Kung ang Diyos ay nagpapatawad sa nagkakasala, ang kabigatan sa kanyang dibdib at konsensiya.

-

-

Ng. Klaymaks

-Mawawala ang lahat ng mahal niya sa buhay, pati kabuhayan nila dahil sa malaking sunog, pero sa pananalig sa Diyos siya ay may pag-asa.

-Ang buhay ay parang gulong, minsan nasa ilalim at minsan naman ay nasa ibabaw.

-

O. Anti-klaymaks

-

-

-

P. Oksimoro

-Ang isang ina pagnagluwal ng kanyang anak ay hirap at sakit ang nadarama, ngunit paglabas ng anak at kanyang nakita ay sabik sa tuwa ang nadarama.

-Sino man ang hindi marunong lumingon sa pinaggalingan ay hindi aabot sa kanyang paroroonan.

-

Q. Ironiya

-Madali siyang tumulong sa kanyang kapwa mayaman, pero pa gang mahirap ang lumapit sa kanya hindi siya maasahan.

-Tumulong ka nga pero pakitang tao lang at hindi galing sa puso.

R. Paralelismo

-

-

-

University of Southeastern Philippines

COLLEGE OF TECHNOLOGY

Bo. Obrero, Davao City

Ipinasa kay:

MARK ANTHONY V. OBSIOMA

Guro

University of Southeastern Philippines

Ipinasa ni:

Patrick Paule D. Pilapil

January 13, 2011

No comments:

Post a Comment