Pages

Thursday, January 12, 2012

Mga Tayutay

Aliterasyon
 1.   Ang pag-ibig at pasasalamat ng paaralan sa punong-guro ay pangwalang-hanggan.
 2.   Lumigaya ang lahat ng lumisan ang mga lalake sa kanilang lugar.
 3.    Minikaniko ni Monico ang makina ni Monica.

Asonans
 1.   Ilarawan ang kasalukuyan at balangkasin ang kinabukasan
 2.    Lahat tayo ay mabubuhay na tahimik at walang hanggan na ligaya.
 3.  Ang pagkain ay mahalaga upang magbigay sustansya, lakas at talino.

Konsonans
 1.  Sundan mo ang demonstrasyon sa telebisyon kung nais mong ika’w may matutunan.
 2.  Ang mga panganay ng Panay ay kanyang pinatay.
 3.   Masaklap ang naganap na paghahanap kay Rap.

Onomatopiya
 1. Malakas ang taghoy ng hangin sa ilog.
 2.   Natatakot ang mga bata sa dagundong ng kulog.
 3.   Napakagandang iguhit ang mga paghampas ng alon sa dalampasigan.

Anapora
 1.   Kaibigan ang laging masasandalan sa lahat ng oras. Kaibigan din minsan ang dahilan ng pagkabigo. Ngunit kaibigan din ang iimpluwensya sa kapwa nya kaibigan.
 2. Kamatayan ay parte ng buhay ng tao. Kamatayan ang solusyon sa problema ng ibang tao. Pero kamatayan din ba ang magpapalaya sa’yo sa katotohanan?
 3.   Hangin ay nilikha ng Diyos. Hangin ay nagbibigay buhay sa tao. Pero hangin din ang sumisira ng mundo.

Epipora
 1.   Ang pera na ito ay galing sa tao at para sa tao.
 2. Ang isda ay mula sa dagat at nakatira sa dagat.
 3.   Sinasabing kung ang bahay ay malinis, ang ugali rin ay malinis.

Anadiplosis
 1. Sino ba sya at iyong minahal?minahal mong lubos at inalagaan;inalagaan na parang isang prinsesa,prinsesa sya at ako’y dukha.
 2. Humahampas ang malakas na hangin,hangin na tumutulak sa bayan,bayan kong puno ng pagmamahal,pagmamahal sa kapwa at sa Maykapal.
 3. Siya ay puno ng lungkot at lumbay, lumbay na sumisira ng kanyang saya, saya na sana’y magpapaganda sa buhay, buhay na nilikha Nya.

Simili
 1.   Ang bango ng bulaklak ay tila nasa iyong suot.
 2. Ubod ng linis at ganda ang iyong ugali tulad ng kalapati.
 3. Ang makinis nyang kutis ay tulad ng isang perlas.

Metapora
 1.  Si Liza ay ang pinakamagandang tala sa mga nata ni Jason.
 2.    Ang bibliya ay ang pagkain ng aking kaluluwa.
 3.   Ikaw ay rosas sa aking paningin.
Personipikasyon
 1.    Sumasayaw ang mga alon sa karagatan.
 2.     Tumatalon ang aking puso sa tuwa.
 3.     Tumatakbo ang oras na maiiwan na ako ng panahon.

Hayperboli
 1.     Bumaha ng luha sa ospital nang namatay ang kanilang ina.
 2.   Nadurog ang aking puso nang makita ko silang magkasama.
 3.   Samabog ang aking ulo sa kaiisip sa kanya.

Metonimi
 1.  Nag-aayos ng gamit ang haligi ng tahanan.
 2.   Nakakatindig-balahibo ang palabas kanina.
 3.    Mahal na mahal ng mga bata ang kanilang ikawawang ina.

Sinekdoki
 1.     Isang Gary V ang humataw kanina sa programa.
 2.  Sabay tayong mangangarap hanggang sa pagputi na ating mga buhok.
 3.    Pumunta siya sa dalaga upang hingin ang kamay nito.

Eupemismo
 1.  Si Tin ay hindi kagandahan.
 2.   Mahilig makipag-usap si Aling Rosa sa kapit-bahay.
 3.     Magsama kayo ng lalake mo!

Retorikal na tanong
 1.  Gaano kadalas ang minsan?
 2.  Sa panaginip na lang ba kita makikita?
 3.   Paano na ang ating kinabukasan?

Klaymaks
 1.  Naging magkaklase at magkaibigang matalik sila noong bata pa. magkasangga at magkaray sa lahat ng bagay. Hanggan sa nagkagustuhan sila at nag-asawa at namuhay ng masaya at mapayapa.
 2.   Siya ay masayahing tao at mapagmahal sa magulang. Ngunit pumanaw ang kanyang ama. Pero sa kabila nito, sya at bumangon at nagpursigi at naabot niya ang kanyang pangarap.
 3.    Lumaki sya sa pamilya n gang hilig ay musika. Pumunta sa ibang bansa upang makapag-aral. Sa kanyang pagbalik ay dala-dala nya ang talentong nabibigay saya sa bawat tao na nakikinig ng kanyang musika.

Antiklaymaks
 1.    masigla siya noong siya ay naipanganak. Ngunit, siya ay biglang nagkasakit at naming mahina. Kaya hindi na nya naipatuloy ang kanyang pag-aaral. At sya ay namatay.
 2. .    Lumipas ang maraming taon, di na tayo nagkita. Balita ko’y may anak kana ngunit walang asawa. Tagahugaw ka raw ng pinggan sa may Ermita. At isang gabi nasagasaan sa madilim na eskinita.
 3. .    Malakas ang ulan noong isang araw. Kaya nagdulot ito ng baha sa ilang bayan. Marami ang naapektohan, nawalan ng tirahan at nasawi na mga bata. Kaya di alam ng ilang pamilya kung paano masimula ng panibagong buhay.

Oksimoron
 1. Ang buhay ay parang gulong, minsa’y nasa itaas, minsan ay nasa ibaba.
 2.  Ganyan talaga ang laro. May nananalo, mat natatalo.
 3.   Iba-iba talaga ang ugali ng mga tao. May mga taong mabait, may mga tao ring masama.

Ironiya
 1.   Sa sobra nyang bait, kinuha na sya ni Lord.
 2.   Ang payat mo! Malakas ka sigurong kumain.
 3.    Maganda sana, ang sama naman ng ugali.

Paralelismo
 1. Mamahalin kita habang-buhay. Sama-sama taong mangangarap at sama-sama tayong tatanda.
 2. Tayo ay lalaban! Sabay-sabay tayong lulusob, sabay-sabay tayong magtatagumpay.
 3. Tayo ay Pilipino. Iisang lahi, iisang lipi.

No comments:

Post a Comment