Pages

Thursday, January 12, 2012

Mga tayutay


Nicole James H. Angon
BTTE ELC
1. SIMILI
Halimbawa
1. Ang mga tumakas ay ikinulong na parang mga sardines sa piitan.
2. Si maria na animo'y bagong pitas na rosas ay hindi napa-ibig ng mayamang dayuhan.
3. Gaya ng maamong tupa si Jun kapag nakagalitan.
       

2. METAPORA
            Halimbawa
            1. Matigas na bakal ang kamao ng boksingero.
2. Ikaw na bulaklak niring dilidili.
3. Ahas siya sa grupong iyan.
 3. Personipikasyon
            Halimbawa
1. Nahiya ang buwan at nagkanlong sa ulap.
2. Sumasayaw ang mga dahon sa pag-ihip ng hangin.
3. Nagtago ang buwan sa likod ng ulap.

4. Apostrope
                        Halimbawa
            3. Araw, sumikat ka na at tuyuin ang luhang dala ng kapighatian.
4. Ulan, ulan kami'y lubayan na.
5. Oh, birheng kaibig-ibig ina naming nasa langit, Liwanagin yaring isip, nang sa layon di malihis.

5. Haperbola
                        Halimbawa
1. Abot langit ng pagmamahal niya sa aking kaibigan.
2. BUmabaha ng dugo sa lansangan.
3. Umuulan ng dolyar kina Pilar nang dumating si Seman.
6. Onimatopeya
                        Halimbawa
1. Ang lagaslas nitong batis, alatiit nitong kawayan, halumigmig nitong hangin, ay bulong ng kalikasan.
2. Himutok na umaalingawngaw sa buong gubat.
3. Humalinghing siya sa sakit ng hagupit na tinanggap.
7. Senekdoke
                        Halimbawa
            1. Isang Rizal ang nagbuwis ng buhay alang-alang sa Inang Bayan.
2. Walang bibig ang umasa kay Romeo.
3. Hingin mo ang kaniyang kamay.

No comments:

Post a Comment