Pages

Friday, January 13, 2012

mga tayutay.>jason


Jayson Belengan BTTE-2C

Mga Tayutay


1.Aliterasyon
Damang -dama ang dampi ng dahon.
Habang-buahy sa hawla ang pagkakulong ng hayopm.
Basang- basa ang babae sa baha kagabi.

2.Ansonas
Naiinis pala siyang hinihimas ang kanyang kiliti.
Bumuhos ang ulan sa pag- urong ng buwan.
Nagbangaan ang mga sasakyan sa daan.

3.Konsonas

Ang ga lit niya ay kapalit ng pagpapasakit.
Naglagim ang paningin ni kim sa dilim sa paghawak ng patalim.

4.Onomatopiya
Kumakabog ang aking dibdib sa tuwing bakikita ko siya.
Baliw na baliw sa kakaisip sa iyo.
Kislap

5.Anapora

Edukasyon ang pag-asa ng bayan, Edukasyon ang makapagliligaya ng magulang, Edukasyon rin ang pag-asa ng bayan.

Hawak mo ang pangarap, hawak sa lahat ng kabiguan, hawak tungo sa tagumpay.
Bilis ng panahon, bilis din tatanda, bilis ding makabubuo ng pamilya.
6.Epipora

Ang pangulo ay makapangyarihan sa bansa, hawak niya nag bansa at mahal niya ng bansa.

Ang bawat bata gusto maging guro, tinuruan ng guro at inaral maging guro.
Siya ay naglingkod sa bayan, pinili ng bayan at tanggap ng bayan.


7.Anadiplosis

Bawat nilalang ay may pinagpipilian
pinagpipilian kung tama o mali
mali kung makakasama
makakasama kung gagawin.


May kapalit ang pinahihirapan
pinaghihirapan nga pero masama
masama kana dahil sa impluwensya,
impluwensya ng mga taong walang alam.


Ang bawat nilalang ay pwede maging bayani,
bayani sa sarili niyang kabutihan
kabutihan na may maiidulot sa bayan,
bayan na kinagisnan.
8.Simili

Magkawangis ang mukha ng tao sa diyos.

Ang damit niya ay gaya ng damit artista.
Magkasing tulad silang magbihis sa bahay.

9.Metapora

Ikaw ang susi sa nakasirado kong puso.
Ang tatay ang haligi ng tahanan.

Inilawan niya ang madilim kong pangarap.

10.Personipikasyon

Umiyak siya ng inilawan ang kanyang pangarap.
Tinaksil ang bata sa paghawak ng kutsilyo.
Namatay ang kuryente sa lakas ng kuryente.

11.Hyperbole
Dahil sakatalinuhan, umilaw ang kathangisip at nabuhay ang likhang guhit.
Nauhaw ang daan sa kaiinitan ng araw.
Nagliparan angmga dahon kasabay ng malakas na hangin.
12.Metonimi

Mahilig siya lumikha ng musika, takapakinig ay agad niyang naakit sa kanatang magiliw.
Maraming alam sa pagluluto, sampung putahe agad niyang naluto.
Nagilaw ang mga poste, boung barangay ang ang lumiwanag.

13.Eupismo

Matakaw siya kumain sa loob ng kusina.

Hindi mapigilan ni rhea ang kadaldalan sa pagsasalita.
Bobo siyang humarap sa katotohanan.

14.Sinekdoki

Taimtim niya itong pinagpapasalamatan, daan tungo sa panalangin(nagdarasal)

Bawat araw niya gigugol ang lakas, para sa kinabukasan ng pamilya.(trabaho)

Pasan niyang daigdig dahil sa hinaharap.

15.Retorika ng tanong

Sa dami ng simbahan na pagdadrausan, kailan kaya matutupad ang aking pangarap.

Sa liit ng bangka kanilang sinakyan kaya naunlod ang inabot sakim ang pagpili ng ililigtas,
ang nanay o ang asawang mahal.

Maraming pagpipilian na mahalinnguni;t kailan ko kaya mahahanap ang nag-iisa?

16.klaymaks
Matapos ang itinagong pag-iibigan, nlaman ng magulang kaya't humantong sa isang awayan at bangayan.

Natapos sa kasalan ang kay tagal na tagpuan ng magkakaibigan.

Humantong sa hiwalayan ang pagkaroon ng relasyon ng mag-asawa.

17.Oksimoron

Ang bawat pag-ibig ay nakakalito, may seryoso at may ta ksil, may silbi at may ewan, may gulo at may saya.
Lahat ng desisyon ay pinagpipilian, may tama at may mali, may makakabuti at may pagsisihan, may dahilan at may gusto lang.

Ang bawat tao ay may ibat-ibang kapalaran, may swerte at may minamalas, may sawi at may tagumpay, may hinarap at bunigay.

18.Ironiya

Ubod niya ng yaman, kuripot naman sa kawang gawa.

Magaling siya sa pg-aaral,mahina naman sa pag-ibig.

Maganda siya manamit sa labas, madumi naman ang ugali sa bahay.

19.Paralelismo

Sama-sama ng mag-aaral, sama-samang magsusulit, sama-sama ring magbigyan.

Isang bayan ang dumaos ng bagyo,boung bayang ang nabigayan at bubuo ng pag-asa,

Isang panalangin,maraming makakamit,marami ring mabibiyayaan.

No comments:

Post a Comment