Pages

Thursday, January 12, 2012

Profile Picture

MGA HALIMBAWA NG TAYUTAY


1.    ALITERASYON
*      Ang halimuyak niyang mukha ang naging mapanlinlang sa aking maramo’t na isipan.
*      Hindi mahulugang karayom ang mamamayan ang dumalo sa maaliwalas at mapang-akit na lugar.
*      Mamahalin kita hanggang sa magpakailan paman.

2.    ASONAS
*      Nababatid ko ang pighati ng buhay na pagulung-gulong .
*      Nasisimulan mo palanmg maramdaman ang ligayang hated ng pagmamahalan.
*      Siya ang ilaw ng madilim na landas.

3.    KONSONAS
*      Bukod tangi ang pagiging matatag sa tunay na buhay.
*      Ang halimuyak na araw ko kahapon at ngayon.
*      Ang katulad mo ang nais kong makasama magpakailanman at sa walang hanggan.

4.    ONOMATOPIYA
*      Ang kapaitan ng lansangan.
*      Ang lagapak ng tubig ang bumugso sa sanlibutan.
*      Umalingaw-ngaw ang usok ng sasakyan.

5.    ANAPORA
*      Ang pangulo ang nataasang maging gabay ng ating Inang bayan.Pangulo na siyang bukod tanging nagsilbing ating magulang.Ngunit ang tanong ko,sa pangulo lamang ba natin dapa’t iasa ang lahat?Hindi ba’t pwede magsimula tayo sa ating sarili at maging isang pangulo sa bawat sambayanan.
*      Pananampalataya ang nagsilbing gabay ko sa pang araw-araw na buhay.Pananampalataya na alam kong hindi ako bibiguin sa buhay.Ngunit kong mayroon mang dumating na pagsubok ng aking pananampalataya,tatanggapin ko ito at ituturing na isang biyaya sapagkat alam kong bukod tangi itona siyang dapat gawin ng lahat.
*      Siya ang mabait kong kaibigan. Siya ang tumanggap sa pagkatao ko.Siya ay si Melissa.

6.    EPIPORA
*      Ang sariling kinabukasan ay gawa ng isang tao,ito’y resulta ng naging desisyon na  ginawa ng tao at kagustuhan ng tao.
*      Pagbabago ang bukod tanging nais ng lahat .Kapayapaan at katahimikan ng bawat isa sa atin at sa lahat.
*      Ang kabataan ang pag-asa ng bayan,  Ito ay simula ng kapayapaan ng bayan.

7.    ANADIPLOSIS


                                                                                                             Isang bagay ang nais makamtan;
makamtan ang puso’t isipan
Isipan na siyang maging dahilan;
Dahilan na tayo’y magmahalan.


*      Sa buhay na puno ng kalupitan,                                                             
kalupitan na resulta ng bayan;                                                                     
Bayan na nagsilbing dahilan,                                                                   
                                                                 Dahilang humantong sa kabiguan.
8.    SIMILI
*      Kumanta siya tulad ng isang mapang-akit na serena ng akoy dumating sa pasig –ilog.
*      Umaarte siya kagaya ng isang tunay na artista ng ito’y lumahok sa pantipalak.
*      Tulad  ng isang umaga,nabubuhayan mo ako ng pag-asa.

9.    METAPORA
*      Makabuluhan ang aking naging karanasan,kung kaya’t ito ang aking ipinahagi sa lahat.
*      Pamanlinlang ang iyong katauhan,kung kaya’t wag ka ng lumapit sakin.
*      Ikaw ay hindi naiiba sa isang mapanlarong ahas.

10. PERSONIPIKASYON
*      Ang gulong ay umiikot patungo sa walang hanggang wakas.
*      Masarap ang pagkain sa mga taong gutom.
*      Ang karagatan ay tila nagsusumaon ng bagong pag-asa.

11. HYPERBOLI
*      Nagsiltalbugan ang mga salita habang siya’y nagpapahayag ng damdamin.
*      Sa dami ng taong dumalo,sabog sa kasiyahan ang paligid at napuno ng makabuluhang tanghalan.
*      Umaapoy sa kaselosan si Nina para kay Gregorio.

12. METONIMI
*      Malakas talaga siya kumain,sampung plato ay agad niyang nauubos nang ganoon nalang.
*      Magaling siyang magsalita,kung kaya’t ang buong lugar ay nagsipalakpakan.
*      Ang aking Ina ang siyang haligi ng tahanan.

13. SINEKDOKI
*      Sa buhay na puno ng kalupitan,kasama ko ang poong maykapal sa pagharap ng problema .
*      Kahapon dumalaw siya,kasama ang kaniyang mga kaibigan upang magkasiyahan .
*      Ang araw ng mga mahal natin sa buhay na nawala na;ito ay araw ng patay.


14. EUPEMISMO
*      Magkaroon din lamang siya ng lalaki(step father) ay bakit doon pa sa di katanggap-tanggap(irresponsible).
*      Magkaroon di lamang siya ng babae(kabit) ay bakit doon pa sa isang walang mukha(di kagandahan).
*      Makabuluhan ang pagiging hindi masyadong kagandahan niya ng mukha.

15. RETORIKAL NA TANONG
*      Sa buhay na sadyang tinatahak,mapasususbalian bang sa ibang tao mo ito maisisisi?
*      Magagawa  kaya ng isang Ama na paghigantihan ang sariling anak sa nagawang kasalanan?
*      Hanggang kailan ang iyong pagmamahal sa sariling kinabukasan?

16. KLAYMAKS
*      Ang lahat ng tao ay  nagsigawan at nagsitakbuhan ng bumuhos ang malaking ulan na siyang ikinamatay ng karamihan.
*      Sa sobra niyang takot ay agad siyang tumakbo ng di man lang namamalayan ang nakakatakot na paligid!
*      Tumatakbo si Brayn sa sobrang takot na maabutan siya nag galit nag alit niyang Ama!

17. ANTIKLAYMAKS
*      Sa kasalukuyan batid niya ang bagong pag-asa na siyang ipinagkaloob sa kanya.
*       Magiliw ang kaniyang katauhan noon hanggang sa napaglipasan na ito ng panahon.
*      Walang mapaglagyan ang kanyang tuwa ng sila’y magkita ngunit  sa iang iglap ay napalitan ito ng luha ng mag-away sila.

18. OKSIMORON
*      Ang maganda niyang mukha ay isa palang mapanlinlang na estrangero. 
*      Maganda siya ngunit pangit naman ang ugali.
*      Siya ay mabait ngunit mapanglait sa kapwa.


19. IRONIYA
*      Napakabait mong kaibigan,matapos kitang pagkatiwalaan ay agad mo akong nilaglag.
*      Sa sobrang pagmamahal ko sayo ay kaya kitang iwanan.
*      Sa sobrang bait mo ay niloko mo ako.

20.  PARALELISMO
*      Ang tunay na pagmamahalan;kayang tanggapin kung Ano,Sino at Anong meron ka.Yung buong pagkatao mo maging mabuti man ito o hindi.
*      Ang pagkakaroon ng mabuting kaibigan na siyang parating nandiyan at kung magkakalayo man ay nandiyan hindi sa personal kundi sa puso’t isipan.
*      Ang pagmamahal ng diyos ay walang kapantay,binigay ang buong-buo maging ang buhay alang-alang sa kaligtasan ng nakakarami.


No comments:

Post a Comment