Pages

Wednesday, January 11, 2012

mga tayutay ni ayuban(yubzz)


Mga Tayutay

·         Eupemismo
1.      Alam  mo ba, ang kinkasama niya ay syota ng bayan. ( GRO )
2.      Gusto ko siya dahil ang galaw niya ay di-mabasagang pinggan.  ( mahinhin )
3.      Masakit sa akin ng nalaman kong iniibig ko’y nakatali na. ( may asawa na )
·         Simile
1.      Ika’y parang anghel na hinulog sa langit upang ako ay ibigin.
2.      Nakatakas ang mga pugante. Hindi mahuli sapagkat tumakbo sila gaya ng matulin na takbo ng cheetah.
3.      Kagandahan mo’y kawangis mg isang engkantada.
·         Personipikasyon
1.      Nagsasalita ang ihip ng hangin sa lamig ng gabi.
2.      Tuwing tanghaling tapat nangangagat ang hadi ng init ng araw.
3.      Nagsisigawan ang kulog at kidlat tuwing tag-ulan.
·         Oksimoron
1.      Malambot  at matigas ang anyo ng bubble gum ng aking nguyain.
2.      Kagandahan at kapangitan ang tumatagkay sa kanyang pagkatao.
3.      Pango man at matangos ang ilong mo, ang importante ikaw ay isang Pilipino.
·         Metaphora
1.      Sa buhay ko, ikaw ang kandila na nagbibigay ng liwanag.
2.      Para kang bato! Ang tigas ng ulo mo.
3.      Sumisimbolo sa iyo ang isang perlas na dapat kong pagyamanin.
·         Hyperboli
1.      Pumunta ako sa mall bumaha ng mga magaganda ngunit naglahar naman ng mga pangit.
2.      Parang pumutok na bulkan ng bumulusok ang galit ni Titang.
3.      Kagaya ng dinaanan ng bagyo ang nadatnan ko sa klasrum pagkatapos ng session.
·         Ironiya
1.      Maganda sana, ngunit pangit ang kaugalian.
2.      Matulungin sa iba mata-pobre naman sa amin.
3.      Magaling sa klase ngunit bubo sa pag-ibig.
·         Sinekdoki
1.      Kahapon lang ng dumalaw sila pati ng mga kaibigan niya, para mangilang-pugad sa babaeng napupusuan niya.
2.      Nagtipun-tipon ang mga kaklase, kaibigan, kapamilya, at kapuso niya para sa pagsalubong sa kanyang burol.
3.      Nang kami’y ikninasal, nagsidatingan ang mga sikta kong kaibigan at namigay ng mga regalo, nagkasiyahan, nagkatuwaan, hangga’t sa atapos ito.
·         Mitonomi
1.      Putak siya ng putak habang pinapagalitan si Jun-jun.
2.      Nabatid kong may di-kaayaayang amoy ng ako’y dumaan sa squatter.
3.      Masyado siyang atat ng siya ay nahalatang nakautot.
·         Parallelismo
1.      Pangit man nakakabuntis din
2.      Lintik lang ang walang ganti.
3.      Walang matigas na tinapay sa mainit na  kape.
·         Retorika ng tanong
1.      Malalaman na kaya ang misteryo ng kanyang pagkatao?
2.      Pilipino ako. Ngunit ako ba ay talagang Pilipino?
3.      Bakit sa pag-ibig, kung alin ang bawal ay siya pang nananaig?
·         Aliterasyon
1.      Lumalagalng langgam sa lansangan.
2.      Sakiting Sunny sumasayaw.
3.      Baluktot na bundok binaha.
·         Asonans
1.      Nabibingi ako sa katahimikan ng gabi.
2.      Huwag kang makikialam sa buhay ng maybuhay.
3.      Nagtitinda siya ng bibingka.
·         Konsonans
1.      Iniwan si Nanay ni Tatay dahil sumakabilang-bahay.
2.      Pilitin mang isiin na ika’y magiging akin, ngunit hindi maaring gawin.
3.      Kapag siya’y namatay, alam ko ang kanilang pakay,.. ay kape at tinapay.
·         Onomatopiya
1.      Kumukulo  na ang ulo niya sa galit.
2.      Nakakapangilabot ang tinig na aking narinig kanina.
3.      Nakakapag-tindig balahibo ang pagmumukha mo.
·         Epipora
1.      Ang Gonyerno ay ang mamamayan,para sa mamamayan, at gawa ng mamamayan.
2.      Nais niya ay kaginhawaan, inaasam niyang kaginhawaan, ay para rin sa ibang kaginhawaan.
3.      Masanay ka na sa pagdurusa, marami kang malalaman sa pagdurusa, at higit sa lahat aasenso karin dahils sa pagdurusa.
·         Antiklaymaks
1.      Sika siya noong araw hanggang sa hindi na kuminang ang pangalan niya.
2.      Mailap na ngayon ang kursong “ nursing” hanggang sa wala ng kumukuhang employer para magtrabaho sa kanila.
3.      Mabinta noon ang skinny jeans pero ang kumupas ang uso nito nang sumibol ang ukay-ukay.
·         Klaymaks
1.      Nagkagulo ang kwarto, tumakbo siya palabas, nagtatangkang tumakas nang nalaman niyang gagahasain siya ng kanyang amain.
2.      Pinigilan ang kanyang hininga,huminga ng malalim, at umungos para mailabas ang dumi.
3.      Nagdadaling sumkay ng jeep, tumitingin sa mga kalye habang bumibiyahe, ng makababa ay kumaripas na ng takbo patungo sa puwesto na pupuntahan di ng kanyang boyfriend.
·         Anapora
1.      Edukasyon ay isang prebilihiyo. Edukasyon ang humuhubog sa ating pagkatao, at tanging edukasyon ang ating yaman na hindi mananakaw kahit kanino.
2.      Katotohanan ang salitang para sa iba’y inaasam. Siyang katotohanan ang nagpapahayag sa katiwalian, at tanging katotohanan ang nagpapalaya para sa katarungang inaasam.
3.      Kalusugan ay dapat ingatan. Sa  kalusugan yaong matatamo para magawa ang lahat ng bagay. Ang kalusugan din ay importante para mapanitili at mapahaba ang buhay.
·         Anadiplosis
1.      Ako ay Pinoy;                                          
Pinoy sa pananlita,
Pananalitang tintamasa,
tinatamasang aking ikinakaila.


2.      Kayumangging dugo ang tinataglay;
Tinataglay na sa puso’y nanalaytay.
Nanalaytay sa aking kaugatan;
Kaugatang sapi sa’king katauhan.

3.      Ika’y parang halimuyak ng bulaklak,
Bulaklak na siyang nagbibigay kulay sa aking buhay.
Buhay kong napapalibutan at puno ng kadiliman,
Kadilima’y lilisan lamang sa tuwing ika’y aking nahahagkan.

Teodoro C. Ayuban Jr.
BTTE-2C
No comments:

Post a Comment