Pages

Thursday, January 12, 2012

MGA TAYUTAY

A.) ALITERASYON

 • Kapayapaan at kasaganahan ang kailanmay hinahangad sa kaunlaran n gating bayan.
 • Inilatay, inaakay, inuuwi ang inang inapi ng inyong impong.
 • Gumising ka giliw sa gitna ng gabi gupili’y gustuhi’t garampot ‘tang gintong gunita’y gunamin.

B.) ASONANS

· Katarungan ang hinahangad ng pamilyang namatayan.

· Kapayapaan at pagkakaisa ang kailangan ng ating kaunlaran.

· Marahan man at mainam, daig ang masamang dalian.

C.) KONSONANS

 • Ang lumakad ng bigla, nasusubusob, nadarapa. Ang tumakbo pa kaya, ang di magkadapa-dapa..
 • Ang pagkamalumanay ang tulay sa tunay na buhay.
 • Kahapon ay limutin, ngayon ay baguhin, pagdating ng panahon tayo rin ay babangon.

D.) ONOMATOPIYA

 • Nangingiyaw ang pusa sa alulod sa ginaw.
 • Ang alingasngas nitong gubat ay gawa ng kalikasan.
 • Humalinghing siya sa sakit ng hagupit na tinanggap.

E.) ANAPORA

 • Ang bibig ng ilong iyong matatakpan, ang bibig ng tao’y hindi masasarhan.
 • Pag-ibig ang bumubuo ng buhay, pag-ibig ang nagbibigay kulay, ngunit pag-ibig na rin ang minsay sumisira nito.
 • Panahon na upang ang diwa’y lumipad. Panahon na upang ang puso’y tumigas. Panahon na upang naipong lakas ay pakawalan at sa iyo’y ibagsak.

F.) EPIPORA

 • Pag-ibig! Ikaw ang ligaya’t lungkot ng puso, pag-asa at kabiguan ng puso, buhay at kamatayan ng puso.
 • Pera ng Mindanao, para sa Mindanao.
 • Ang karera sa Davao ay nagsimula sa Davao at tinatapos sa Davao.

G.) ANADIPLOSIS

 • Sa kaluwagan mo sa king kagipitan, kagipitang minsan ay pinagpalasan.
 • Bulag at pipi ang langit, langit na sa bulag at pipi , paningin at tinig ay nagkait.
 • Paroroon ang kahapon sa dimatapos na pighati, pighati ay di matapos tapos, di maubos ubos.

H.) SIMILI

 • Gaya ng maamong aso si Ken kapag nakagalitan.
 • Ang boses niya’ tulad ng isang ibong magiliw.
 • Ang kanyang ngiti ay kawangis ng bukang-liwayway.

I.) METAPORA

 • Matigas na bakal ang kamao ng boksingero.
 • Ang lolo ni Jhonny ay tigre sa bagsik.
 • Ikaw ang bulaklak na nagpabango ng aking buhay.

J.) PERSONIPIKASYON

 • Ang buwan ay nagmamagandang gabi sa daigdig.
 • Sumasayaw ang mga dahon sa pagihip ng hangin.
 • Nahihiya ang dahon at nagtatago sa ulap.

K.) HYPERBOLI

 • Abot langit ang pagmamahal niya sa aking kapatid.
 • Lumuha ang ulan ng siyang nakitang nakahandasay.
 • Nadurog ang kanyang puso sa kapighatiang dulot mo.

L.) METONIMI

 • Mabigat na krus ang pinapasan ng lalaking iyan.
 • Malakas talaga siyang kumain, limang sako ay agad niyang naubos ng ganon na lamang.
 • Dahil sa angking talinto tatlong sakong bigas ay hindi sinasanto.

M.) SINEKDOKI

 • Labing anim na kamay ang nagtutulong tulong sa pagbuhat sa mabigat na bakal.
 • Isinambulat ang order sa dibdib ng taksil.
 • Walang bibig ang umasa kay Junior.

N.) EUPIMISMO

 • Bakit anak nagging amoy kalabaw ka na naman?
 • Ang kasintahan niya ay lampas buwan na.
 • Ikaw ay dapat mananagot sa batas dahil ikaw ay isang masamang damo.

O.) RETORIKA ng TANONG

 • Magagawa ko kayang maipasa ang unang markahan ng walang kalukuhan.
 • Makakaya ko kayang maitumba ang tatlong beses ng kampion na boksingiro.
 • Ang isa kayang matalinong hukom ay mapaniniwala agad sa mga sabi-sabi.

P.) KLAYMAKS

 • Noo’y ako’y inakay, hanggang sa nagkamalay at tuluyang nabubuhay.
 • Sa madilim niyang paningin, may liwanag na lumilitaw at tuluyang nagging ilaw.
 • Nakapaninindig balahibo ang tengang kaliglig, nakapambubuntong hininga ang saglit na kulog, nakapamimikit mata ang bingit ng bangin.

Q.) ANTIKLYMAKS

 • Sa buhay na mapagbiro, abot langit ang pagsusumamo hanggang sa ito’y gumuho at tuluyang naglalaho.
 • Noo’y kay sarap pakinggan ang hagoyhoy ng hangin, ngayo’y tila maliwalas at tuluyang nagwawakas.
 • Ikaw’y sisilang, sapagkat alam mo, nadarama mo nasasalat mo.

R.) OKSIMORON.

 • Sabay nating tahakin buhay na may lungkot at tuwa, may hirap at kaginhawahan.
 • Ang buhay parang gulong minsan nasa ibaba, minsan din ay nasa itaas.
 • Paroo’t parito, papanhik-panaog, lalakad-hihinto, tatayo-uupo, ang pagkainip ay walang kasingbalintino.

S.) IRONIYA

 • Kay bango ng iyong hininga, bawat makausap mo’y nagtakip ng ilong.
 • Ala prinsesa ang kanyang pustura hindi kasi mababasa.
 • Maraming salamat sa paglalagay samin sa kapahamakan.

T.) PARALELISMO

 • Ang panulat ay napakahalaga, sa mag-aaral ay dala-dala, hanggat sa opisina’y dala-dala, ito’y katuwang sa mabisang pag-asa.
 • Daa’y kahit lubak lubak,iya’y nasa naglalakad; kung ang hakbang mo’y banayad, pakiramdam mori’y patag.
 • Trip ng barkada sa buhay ay pag-asa kung may problema’y sama-sama kahit saan man mapunta.

Kay: Leonardo S. Mangubat Jr. BTTE 2C-AT

No comments:

Post a Comment