Pages

Thursday, January 12, 2012

Mga tayutay ni Bordios


 Arvil John P. Bordios

BTTE-2c/January 12, 2012
Ipinasa kay Ginoong Mark Anthony Obsiuma

 ALITERASYON-
1.       Dumadalang-dalang na ang rasyon ng tubig.
2.       Humupa-hupa na rin sa wakas ang bagyo.
3.       Gumagala-gala na naman ang asong gala.
ASONANS-
1.       Nagagandahan na akung makinig ng gong na tinutogtog ng isang muslim.
2.       2.Namumukhaan ko na ang mukhang nangloob sa isang grocire sa bayan.
3.       Namalayan ko nalang na hiyang ko na pala ang paggamit ng salitang tagalong kaysa ingles.
KONSONANS-
1.       Ako ay nagagalak na masulyapan ang isang dilag na parang bulaklak.
2.       Naisiwalat na ang balita sa pagkalat ng mga impormante.
3.       Lumaganap na ang karimlan na ang dahilan ay pagkalimot sa kultura.
ONOMATOPIYA-
1.       Dumagundong ang mga problema sa kanyang kaibigan.
2.       Kinulog ang aking isip sa kiisip sa aking kasintahan.
3.       Kinakabog  ang aking puso sa tuwing nakikita ko ang aking minamahal.
ANAPORA-
1.       Ang tao man ay mula sa kalikasan, ang tao rin ba ang siyang sisira nito sa pagdating ng panahon?
2.       Gobyerno ang nagpapalakad sa bansa, gobyerno rin ba ang siyang makalulutas n gating mga problema?
3.       Ang mga mambabatas at kongreso ang gumagawa ng batas, mambabatas rin ba ang siyang lalabag sa batas?
EPIPORA-
1.       Ang magandang kinabukasan ay nasa tao, responsibilidad ng tao at kailangan ng tao.
2.       Ang kapaligiran ay malaking impluwensya sa ating isip, nag momotivate ng isip, at sumusura rin ng isip.
3.       Ang kagubatan ay tirahan ng ng mga hayop, pinagkukunan ng mga pagkain ng mga hayop, at kung saan matagpuan ang iba’t-ibang uri ng hayop.
ANADIPLOSIS
1.       Pilit kong umawit at umawit, umawit para sa pag ibig sapagkat itking alam na lunas sa iyong pagkalungkot.
2.       Pilipino ang ating lahi,pilitin mat pilitin nating maging parang isang dayuhan ay lilitaw litaw parin an gating pag ka Pilipino.
3.        Lulubog at lulubog  hindi man ang araw ngunit hindi ang pag asa na dala nating mga estudyante.

SIMILI
1.       Kawangis ng Puong Maykapal ang tao.
2.       Ikaw  ay tulad ng isang bulaklak na namumukadkad sa ganda.
3.       Ang bahay mo ay tulad ng isang palasyo sa laki.

METAPORA
1.       1.Ikaw ang diamante na kumikislap sa aking mga mata.
2.       2.Ako ang dugo na dumadaloy sa iyong puso.
3.       Siya ang hangin na aking hinihinga sapagkat kung wala siya ay wala na akung buhay.

PERSONIPIKASYON
1.       Sumasayaw ang mga bulaklak sa pag- ihip ng hangin.
2.       Kumakanta ang alon sa bawat hampas nito.
3.       Umaawit ang mga ibon sa sanga ng punung kahoy.


 HAYPERBOLI
1.       Umuulan ng magagandang dilag sa audisyon ng beauty pageant.
2.       Bumagyo ng kasiyahan at kalungkutanang nakabuntiskong kaibigan.
3.       Bumaha ng beer ang isang selebrasyon sa pagkapanalo ni lolo ng lotto.
METONOMIA
1.       Mabilis akong kumain , isang plato ng pagkain sa dalawang minuto lang na kainan.
2.       Masyado siyang maganda, 5 beses na siyang nagpalit ng lalaki sa isang linggo.
3.       Matipid ako sa gastos, marami na naman akung naipong pera mula sa aking allowance.SINEKDOKI
1.       Ako ay umalis kanina, dala ang aking armas na kalaaman para sa competisyon sa pag-kuha ng
magandang trabaho.
2.       Kahapon lamang ay pumarito siya, kasama ang kanyang alagang aso upang ibigay sa iyo ang aso na  malapit sa kanyang loob. 
3.         Kaninang umaga ay nagtung ako sa mall, dala ang kakarampot nap era upang makabili ng mumurahing damit.

EUPEMISMO
1.       Bibili sana ako ng bagong sapatos ngunit bukas pala ang bulsa ko.
2.       Si  James pala ang pusong mamon.
3.        Kailangan ko na naming maghigpit ng sintoron.

RETORIKA NG TANONG
1.       Mangyayari kaya sa kanila ang nangyari sa kanilang mga kasamahan?
2.       Babalik pa kaya ang kaayusan na dapat makamit n gating bayan?
3.       Matagpuan pa kaya ni pedro ang kanyang nawawalang anak?

KLAYMAKS
1.       Tumigil na ang ulan nawala na ang pagkulog at kidlat, naging maaliwalas na ang langit na
nagpapatunay na wala na ang bagyo. 
2.       Natapos na ang konsyerto nagsiuwian na ang mga tao bumalik na naman sa dating tahimik na
Baranggay ang pinagdusan nito.
3.       Dumating na ang Panginoon, nagsitakbuhan na ang masasamang loob dahil sa kaparusahan, nagliwanag na ang kalangitan.

ANTIKLAYMAKS
1.       Noong unang panahon kakahuyan pa ang pook na ito hanggang sa dumami ang mga tao,
napuno na ito ng bahay at masyado na maraming polusyon sa paligid.
2.       Sa nakalipas malakas siyang uminom hanggang sa unti-unti nang nasisira ang kanyang katawan
At marami ng mga komplikasyon.
3.       Kahapon ay ang ganda pa ng kanyang pag uugali, ngunit hindi nagtagal ay nagging gahaman siya sa salapi at lubusan ng nilamon ng kasamaan ang kanyang puso.

OKSIMORON
1.       Ang pag-ibig may ligaya: may tuwa may sakit at lungkot.
2.       Ang exam ay maaring mahirap: madali pwede ring nakakainis at Masaya.
3.       Ang buhay ng tao ay may ligaya: may lunkot sa bawat hagupet ng hamon, may hirap at dusa.


IRONIYA
1.       Maganda siyang manamit , pangit naman ang ugali.
2.       Maamo ang kanyang mukha, nasa loob pala ang kulo at kapintasan.
3.       Maganda ang kanilang bahay, ngunit galling naman sa kaban ng bayan ang pinagbili nito.

PARALELISMO
1.       Ganyan ang brotherhood iisa ang hangarin, iisa ng gusto,iisa ang kasiyahan, iisa rin ang pinaglalaban.
2.       Sa inuman isang baso lang ang gamit, isang tao lang ang tagatagay, iisang tropa na nagdadamayan.
3.       Ang magkakapatid ay may iisang dugong nananalaytay, siyempre iisang ama  at iisang ina.

No comments:

Post a Comment