Pages

Thursday, January 12, 2012

Karen Jade B. Rubillos

A.) Aliterasyon

Halimbawa: Mahal na mahal kita Mario, magpakailanman.

Sabay-sabay silang sasayaw sa sala.

Ang alimango ay aahon sa dagat.

B.) Asonans

Halimbawa:

Para bang masama ang pakiramdam niya.

Siya ang ilaw sa madilim na landas,

Dumadaloy ang dugo ko sa iyo.

C.) Konsonans

Halimbawa:

Kasalanan bang malaman ang katotohanan? Malamig ang tinig ng kanyang boses.

Masarap humigop ng sinabawang sap-sap.

D.) Onomatopeya

Halimbawa:

Kumakabog ang dibdib ko sa tuwing nakikita ka.

Ang dagundong ng kulog ay nagpagising sa mga tao.

Umaalingawngaw ang malakas na iyak ng bata.

E.) Anapora

Halimbawa:

Dios ang may gawa, Dios din ang kukuha.

Kalusugan ay ingatan, kalusugan ay pahalagahan, kalusugan ay kayamanan.

Mundo ng saya, mundo na puno ng ligaya, mundo na kakaiba.

F.) Epipora

Halimbawa:

Ingatan ang buhay, nag-iisa lang ang buhay, pahalagahan ang buhay.

Masarap ang gulay, masustansya ang gulay, kaya’t kumain ka ng maraming gulay.

Malakas ang ulan, bumabaha dahil sa ulan, ‘di ako maka uwi dahil sa malakas na ulan.

G.) Anadiplosis

Halimbawa:

Simoy ng hangin, hangin na likha ng Diyos, Diyos na gumawa, gumawa ng lahat.

Batang makulit, makulit pero mabait, mabait at masipag, masipag at mapagmahal sa magulang.

Ikaw at ako, ako at siya, siya at sila, sila ta tayo.

H.) Simili

Halimbawa:

Ikaw ay parang isang Diyosa.

Ikaw ay parang lobo, umiikot sa aking mundo.

Tulad ng isang bagyo, ginugulo mo ang mundo ko.

I.) Metapora

Halimbawa:

Isa kang paru-paro sa aking paningin.

Isa kang masarap na shake, pumapawi sa uhaw ko.

Ikaw ay isang tae, pinandidirian.

J.) Personipikasyon

Halimbawa:

Nagagalit ang araw sa Silangan.

Umiiyak ng malakas ang ulan sa gabing ito.

Basurang nagkalat sa daan, nasasaktan kung tinatapakan.

K. Hayperboli

Halimbawa:

Namuti ang kanyang buhok sa kahihintay sa kanyang ama.

Abot langit ang pagmamahal ko sa iyo.

Umuulan ng pagkain sa bahay ng aking kaibigan.

L. Metonimi

Halimbawa:

Ang anghel sa kanilang tahanan ay isang napakagandang sanggol.

Tumanggap ako ng palakpak sa aking pagkatagumpay. Ibinigay sa kanya ang korona ng pagiging Gobernador.

N.) Eupemism

Halimbawa:

Pumanaw na ang lolo ni Linda.

Hindi masyadong matalino si Roy.

Hindi kagandahan ang asawa ng tito ko.

Ñ.) Retorikal na Tanong

Halimbawa:

Magagawa mo bang magnakaw sa harap niya?

Tatalikuran mo ba ang Diyos ama?

Kaya mo bang mag buwis ng buhay para sa isang laruan?

Ng.) Klaymaks

Halimbawa:

Tumigil sa malakas na pag-iyak,

Tumayo at nag hanap,

Naglakad at nagsimula ng panibagong buhay.

Humupa ang malakas na alon,

Bumalik ang dating simoy ng hangin,

Nagbalik ang kapayapaan.

O.) Antiklaymaks

Halimbawa:

Puno ng kayamanan, ginasto at nawaldas naghirap hanggang sa wala nang mapuntahan.

Sobrang katalinuhan, nabaliw at napabayaan, ngayo’y isang ulila’t walang mapaglagyan.

Magandang kagubatan, ginamit at hindi pinalitan. Sa pag dating ng malakas na ulan, gumuho ang lupang kinatatayuan.

P.) Oksimoron

Halimbawa:

Nagliwanag ang madilim na paligid. Kumulot ang tuwid niyang buhok.

Gusto ko ikaw ang kasama ko, sa hirap at ginhawa.

Q.) Ironiya

Halimbawa:

Napakagaling niyang manligaw kaya marami na ang bumasted sa kanya.

Malakas siyang tumakbo, palagi namang huli.

Maganda ang boses niya, kaya sa tuwing siya ay kumakanta, bumabagsak ang malakas na ulan.

No comments:

Post a Comment