Pages

Friday, January 13, 2012

Reca G. Sepe

Reca G. Sepe
BTTE-2D

TAYUTAY

v Aliterasyon – paguulit ito ng mga tunog katinig sa inisyal na bahagi ng salita.

Halimbawa:

a. Mababanaag sa mga mata ni Maria ang Masaya niyang buhay.

b. Nagtulong-tulong ang taga Naga para sa mga taong nabiktima ng bagyo.

c. Gumiwang-giwang ang gulong ng isang sasakyan na may dalang gulay galling sa bayan.

v Asonans – paguulit ng mga tunog patinig sa alin mang bahagi ng salita.

Halimbawa:

a. Mapapansin sa mga manlalaro sa taong ito ang kaligayahan sa kanilang mga mukha.

b. Nagkaroon ng kulay ang estudyo dahil sa tulong ng mga talentadong trabahador.

c. Matatamis na ngiti ang iginawad ng isang pulitiko sa mga mamamayan.

v Konsonans – paguulit ng tunog katinig sa bahaging pinal.

v Onomatopiya – tunog o himig ng salita ay nagagawang maihatid ang kahulugan nito.

v Anapora – paguulit sa unang bahagi ng pahayag o ng isang taludtod.

Halimbawa:

a. Lahat tayo ay naghahangad ng kapayapaan sa ating bayan. Lahat tayo ay may karapatan na makamit ito. Lahat tayo ay pwedeng makamit ang kapayapaan na ating inaasam.

b. Si Nena ay matalino. Si Nena ay anak mayaman. Si Nena ay may kakayahang makapag-aral sa kolehiyo.

c. Kumakanta siya ng mag-isa sa kanyang kwarto. Kumakanta siya pag gusto niya. Kumakanta siya kung kakaunti lang ang nakakarinig.

v Epipora - paguulit sa huling bahagi ng pahayag o ng isang taludtod.

Halimbawa:

a. Ang mga pera na binabayad sa pamahalaan ng mga mahihirap ay para sa mga mahihirap na nagpapakahirap.

b. Ang mga mayayaman ay mas lalong yumayaman dahil sa kanilang pag-papayaman.

c.

v Anadiplosis – ang paguulit ay nasa una at huli.

Halimbawa:

v Pagtutulad o simili – pagahahambing ng magkaibang bagay, tao, pangyayari gamit ang pariralang tulad ng, kawangis ng, parang ng, gaya ng at atbp.

Halimbawa:

a. Parang pusa kung siya ay maglambing.

b. Ang storya ng buhay ko ay katulad ng libro na binabasa ko.

c. Ang mata niya ay parang bituin na kumislap sa kalangitan.

v Metapora – tuwirang paghahambing na hindi gumagamit ng parirala.

Halimbawa:

a. Si kulas ay may pusong bato.

b. Ang ama ko ay may pusong mammon.

c. Balat sibuyas ang mga mata ni inay.

v Personifikasyon – pagbibigay katangian ng isang tao sa isang bagay na walang buhay.

Halimbawa:

a. Sumasayaw ang mga bulaklak sa harden.

b. Umiiyak ang langit dahil sa nagawa kong kasalanan.

c. Nagpaparamdam ang ilaw sa aking silid.

v Pagmamalabis – lampas sa mahinahong larawan ng katotohanang sa hangaring magbibigay-diin sa katotohang pinaglalabisan.

Halimbawa:

a. Mata lang niya ang walang gatay sa pagpalo sa kanya ng kanyang ama.

b. Pakakasalan kita sa lahat ng simbahan.

c. Bumaha ng luha sa lamay ng kanyang ama.

v Pagpapalit-saklaw o metonomi – pagpapalit tawag sa isang bagay para sa isa pa.

Halimbawa:

a.

v Sinekdoki – pagbanggit sa bahagi ng katapat ng kabuuan.

v Eupemismo – pagpapalit sa salitang mas magandang pakinggan kaysa sa salitang masyadong matalim, nulgar o bastos.

Halimbawa:

v Retorikal na tanong – pagapapahayag na hindi naman talaga kailangan ng sagot kundi ang layunin ay maikintal sa isipan ng nakikinig ng mensahe.

Halimbawa:

a. Kailan ba malulutasan ang kahirapan dito sa ating bayan?

b. Magagawa ba ng sariling ina ang pumatay ng kanyang sariling sanggol?

c. Magkakaroon ba ng maayos nna edukasyon ang mga batang nakatira sa lansangan?

v Paralelismo – may iisang istruktura.

Halimbawa:

a. Ang aking kapatid ay nagbabasa, nagsusulat at gumagawa ng kanta.

b. Ako ay naligo, nagsuklay ng buhok at umalis ng bahay.

c. Siya ay maganda, matalino at mayaman.

v Klaymaks – paghahanay ito ng mga pangyayaring may pataas na tinig, sitwasyon o antas.

Halimbawa:

v Anti- klaymaks – kabaliktaran ng klaymaks.

Halimbawa:

a. Una ay bumangon siya. Inayos ang higaan. Pagkatapos maligo ay kumain at umalis na ng bahay.

v Pagtatambis o oksimoron – pahayag na magkasalungat.

Halimbawa:

a. Ang maganda at guwapo ay nakuha para sa T.v komersyal.

b. Ang kumonidad ng San Roque ay larawan ng isang batang walang makain.

c. Ang matanda at bata ay parehong tumatakbo.

v Ironiya o pag-uyam – pangungutya sa pamamagitan ng paggamit ng mga salitang kapuri-puri.

Halimbawa:

a. Maganda ka sana kung hindi sa malapitan.

b. Maganda ang boses ni Ana nakakabasag ng pinggan.

c. Ang ganda ng buhok mo parang walang ligo.

No comments:

Post a Comment