Pages

Thursday, January 12, 2012Tayutay-  isang salita o grupo ng mga salita na ginagamit upang makapagpahayag ng emosyon o upang makalikha ng mas malalim na kahulugan. Ang mga salita sa tayutay ay hindi literal, bagkus ito ay patalinghaga at ginagamit bilang simbolo.


1.Aliterasyon- pag-uulit ng mga tunog katinig sa inisyal  na bahagi ng salita.
 • Mahal at masyadong malaki ang manika na ibinebenta ng matabang babae.
 • Kaya kong kainin ang lahat ng kakanin sa mesa.
 • Nakita ko si Nina na nakabukaka habang nakaupo.
2.Asonans - pag-uulit ng mga tunog-patinig  sa alinmang bahagi ng salita
 • Kaygandang pagmasdan ng kalangitan.
 • Wala ng malinis na hanging malalanghap.
 • Kabataan ang pag-asa ng bayan.
3.Konsonans- pag-uulit ng mga tunog-katinig  sa alinmang bahagi ng salita
 • Ang dagat ay maalat.
 • Ang katulad mo dapat na mahalin ng tapat.
 • Ako ay nagulat sa lakas ng kidlat.
4.Onomatopiya- tunog o himig ng salita ay nagagawang ,maihatid ng kahulugan nito.
 • Ang dagundong  ng kulog ay sinyales ng bagyo.
 • Ang simoy ng hangin ay malinis.
 • Umalingawngaw ang mabahong amoy ng basura sa buong bayan.

5.Anapora- pag-uulit sa unang bahagi ng pahayag o taludtod.
 • Siya ay nasa piso. Siya ang pambansang bayani. Siya ay si Dr. Jose P. Rizal.
 • Sila ang aking mga kaklase. Sila ay mababait.
 • Ako ang may kasalanan. Ako ang dapat sisihin.
6. Epipora- pag-uulit sa huling bahagi ng pahayag o taludtod.
 • Pera ng Mindanao, para sa Mindanao.
 • Ang mamamayan laban sa kapwa mamamayan.
 • Ang ibinayad sa bayan ay para sa bayan.
7.Simili- paghahambing ng magkaibang bagay , tao o pangyayari gamit ang pariralang tulad ng, parang, gaya ng at iba pa.
 • Hindi ka pa rin angbabago gaya ng dati.
 • Siya ay maganda tulad ng artistang si Kim Chiu.
 • Ang kanilang bahay ay parang isang palasyo sa laki.
8.Pagwawangis o Metapora - isang tuwirang paghahambing na di gumagamit ng mga salitang katulad ng at iba pa, ngunit nagpapahayag ng hambingan sa pamamagitan ng paglalapat ng pangalan, tawag, katangian, o gawain ng isang bagay na inihahambing. 
 • Ang kanyang kaibigan ay isang ahas.
 • Ang kanyang kamay ay bulak.
 • Kulay mansanas ang kanyang bibig.
9.Personipikasyon - tinatawag din itong pagbibigay katauhan sa isan bagay na walang buhay.
 • Ang karagatan ay animo kumakaway.
 • Ang karagatan ay kumakaway sa atin.
 • Inaawitan tayo ng mag ibon.
10.Pagmamalabis o Hayperboli - lampas sa mahinahong larawan ng katotohanan sa hangaring magbigay-diin sa katotohanang pinaglabisan.
 • susungkitin mga bituin
 • kakausapin si kamatayan
 • magpapabitin patiwarik
11.Pagpapalit saklaw o Metonomi- pagpapalit tawag ng isang bagay para sa isa pa.
 • Si Mang Lando ang haligi ng tahanan.
 • Si Aling Linda ang ilaw ng kanilang tahanan.
 • Si Ana at Joey ang anghel nina Mang Lando at Aling Linda.
12. Sinekdoki- pagbanggit sa bahagi katapat ng kabuuan.
 • Ngayon ay buwan ng mga bulaklak. (Mayo)
 • Panahon ng mga patay.(Nobyembre)
 • Ngayon ang panahon ng pagbibigayan. (Disyembre)
13.Eupimismo- pagpapalit sa salitang mas magandang pakinggan kaysa sa salitang masyadong matalim o bastos.
 • Ang kanyan ama ay sumakabilang- buhay na.(namatay)
 • Maraming pilipino ang hikahos sa buhay.(mahirap)
 • Noong nakaraang taon ay maraming pagsubok ang dumaan.
14.Retorikal na tanong- pagpapahayag na hindi naman talaga kailangan ng sagot kundi ang layunin ay maikintal sa isipan ng nakikinig ang mensahe.
 • Hanggang kailan pa natin titiisin an kahirapan?
 • Gaano kayagal pa tayo mabubuhay?
 • Kailan ka pa magbabago?
15.Paralelismo- may iisang istruktura.
 • Ang KADAYAWAN ay masaya, makulay at nakakaaliw na pagdiriwang sa Davao.
 • Ang mga bata ay maliksi, masayahin at mabait.
 • Ang Davao ay malaki at maunlad na siyudad.
16.Klaymaks-paghahanay ng mga pangyayaring may pataas na tinig, sitwasyon o antas.
 • Nang malaman niyang may breast cancer sya ay sumailalim sya sa chemotherapy at matapos an ilan taon gamutan ay tuluyan na syang gumaling.
17.Antiklaymaks- kabaliktaran nag klaymaks.
 • Una ay sumakit ang kanyang ulo. Nagpacheck-up siya sa doktor at nalaman niyang may brain cancer siya. Makalias ang ilang buwan ay namatay sya sa kanyang sakit.
18.Ironiya o pag-uyam- pangungutya sa pamamagitan ng mga salitang kapuri-puri.
 • Ang tangkad mo, walang panama si Alvin Patrimonio.
 • Ang hinhin mo, hindi makabasag ng pinggan.
 • Ang puti mo, talo ang balat ni Wilma Doesnt.

No comments:

Post a Comment