Pages

Thursday, January 12, 2012

Tayutay. Oscar Little Aton


1. Aliterasyon
-Mababa ang marka ni Pablo sa Filipino pagkat malimit siyang mag-aral.
- Madalas magalit ang ina ni Pedro pagkat maingay talaga ang malaki niyang bunganga.
- Hindi masyadong magsalita si Juan marahil inaway siya ng kapwa niya kaibigan.
2. Asonas
- Nag inuman sila dahil sa tuwa na hatid ng pagkanalo nila sa lotto.
- Nagsitago ang lahat pagdating ng mga hapon at nagpaputok sa likod nila.
- Nagsayawan ang lahat ng lumabas si Jhong at gumiling sa harapan nila.
3. Konsonans
- Puso ko ay iyo at sa iyo lamang mismo makamit ko lang ang pag-ibig mong tudong tudo.
-Hiling ko ni Luningning siyay makagiling sa aking piling.
- Magaling mag
4. Onomatopiya
- Humahalimuyak ang sampaguita ng dumaan ka sa harapan ko.
- Humalinghing siya sa sakit ng hagupit na tinanggap.
- Ang lagaslas nitong batis, alatiit nitong kawayan, halumigmig nitong hangin, ay bulong ng kalikasan.
5. Anapora
- Pera ang kaylangan para mabuhay ka.
Pera ang dahilan kung bakit nagsikap ka.
Ngunit ang pera ay ugat at likha ng mga masasamang nilalang dito sa mundong kinatatayuan.
- Sugpuin na ang kahirapan,
Sugpuin na ang krimen
Sugpuin na ang ilegal upang tayo'y umunlad.

-Pilipinas, ito ang bayang kong sinilangan.
Makulay ang kasaysayan ng Pilipinas.
Tulad ng ibang kasaysayan, ito ay tigib ng mga kwento ng
pagpapakasakit, pakikibaka at pag unlad ng mga Pilipino.
6. Epipora
Ang taong sabik sa kalinga, sa Panginoon kalinga ay madarama.
Kung pinagkaitan ka ng awa, pilitin mo hanggang siya ay magsawa at tuluyang sa iyo’y maawa.
Nagsisikap mapaunlad mamamayan ang kanyang sariling bayan, dahil dito, sigurado na ang pag usbong ng bayan nilang sinilangan.
7.Anadiplosis
-Bulag at pipi ang langit. Langit, na sa bulag at pipi, paningin at tinig ay nagkait.
-Paroroon ang kahapon sa di matapos na pighati. Pighati ay di matapos tapos, di maubos ubos.
-Sa likod ng kaligayan ko'y kalungkutan, kalungkutan na puno ng sigla.
8. Simili
-Kawangis ng kabayo si Petra ng tumakbo.
-Para kang buwan nawawala pagdating ng araw.
- Ikaw ay parang anghel sa ganda.
9. Metaphor
- Si ina ang ilaw ng tahanan.
- Ikaw ang tala na nagniningning sa aking mga mata.
- Ikaw ang tubig na dumadaloy sa aking isipan.
10. Personapikason
- Matayog na aakyating bundok malayo naman siyang babalikan.
-Sumasayaw ang puno sa saliw ng musika.
- Kumaway ang puno ng lumakas ang ihip ng hangin.
11. Hyperboli
Bumaha ng dugo sa lupang aking sinilangan.
Susungkitin niya ang bituin para lang siya ay iyong sagutin.
Lilibutin niya ang buong mundo, mahanap lang ang taong sa kanya’y magbibigay ligaya.
12. Metonomi
-Nagpunta ang mga bata sa kanilang pangalawang tahanan.
-Pilit niyang iniwasan ang bote at sigarilyo.
-Kulang ang pera kung kaya’t nag higpit sila ng sinturon.
13. Senekdoki
-Pumanhik ang lalaki sa tahanan ng kanyang irog para hingin ang kamay nito.
-Hindi ko papayagang may manakit sa aking Ina, sino man ang sumubok ay kailangang dumaan sa ibabaw ng aking bangkay!
-Limang bibig ang kanyang pinapakain.
14. Eupemismo
-Nangangamoy ang taong katabi ko.
-Hindi kagandahan ang naging nobya niya.
-Sumakabilang-buhay ang kanilang ama.
15. Retorik na tanong
-Sinong magulang ang magkakalakas-loob na ipahamak ang sariling anak?
-Hihintayin pa ba natin na magunaw ang mundo bago pa tayo magmalasakit sa kalikasan?
-Kailan ba ang panahon ng pagbabago?
16. Klaymaks
- Pagkatapos ng malakas na bagyo ay nasilayan rin ng mga mamamayan ang pagsikat ng araw.
- Sa ilang araw na walang pahinga ay nagbunga rin ng maganda ang paghihirap nila.
- Ang dilim na bumalot sa sandaigdig ay unti-unting napawi ng sumilay ang mga bituin sa langit.
17. Antiklaymaks
-Malakas ang bentahan sa pook na iyon hanggang sa napaglipasan na ito ng panahon.
- Noon ay marami ang humahanga sa gawa niyang kanta, pinapanood bawat galaw niya ngunit sa di kala-unan ay unti-unting nabawasan at sa hanggang wala ng natira.
- Lahat sa kanya’y sumusunod, ginagawa lahat ng kanyang utos, dumating ang panahon na kinakailangan na niyang gawin ang mga bagay bagay sa sariling sikap.
18.Oksimoron
- Sa buhay, makakaranas ka ng hirap at ginhawa, lungkot at saya.
-Sa mundong ito, may gulong ng kapalaran, minsan nasa ilalim at minsan naman ay nasa ibabaw.
- Ang mga mag-asawa ay nagsasama sa sa kahirapan at kasaganahan, sa sakit man o sa kalusugan.
19. Ironiya
- Ang galing mo rin naman, may lakas ka pang mag dahilan pagkatapos ng aming nasaksihan.
- Sa tingin mo ba ay ganoon lang kadali, na pagkatapos mong magyabang ay magugustuhan ka na ng lahat?
-Lahat nalang ay ginawa mo na para lang mapansin ka at mapag-usapan.
20. Parallelismo
-Iyan ang pamilyang Pilipino; sama-samang pinaghihirapan ang pag abot sa iisang mithiin, sama-sama rin sa pagharap sa mga pagsubok.
-Tulong-tulong sa pagsulong ng kapayapaan, tulong-tulong sa pagbabantay sa mga makakasama sa payapang minimithi.
-Iyan ang dugong Pinoy; sama-samang nakikibaka at sama-samang humaharap sa mga inilatag na parusa.

No comments:

Post a Comment