Pages

Thursday, January 12, 2012

tayutay

Mga Tayutay at ang mga Halimbawa
ALITERASYON
*Sinusubukan kong subukin ang patuloy na pagdaloy sa hirap ng buhay.
*Madalas madinig ng mga magulang mo ang mga hilig mong musika .
*Kung ikaw ay kailangan kumanta huwag kang mahihiya.
ASONANS
*Madalas naman siyang nagbibigay ng salapi sa kanyang nanay.
*Ako’y patuloy na makikisabay sa daloy ng buhay.
*kailangan naman nating gawin ang nararapat.
KONSONANS
*Ako ay nagtitiis sa sakit at pighati na aking nadarama.
*Salamat at akaw ay naging gabay sa aking gabay.
*Ikawq ang nagiisang bagay na bigay ng maykapal.
ONOMATOPIYA
*kalembang ng kampana tuwing araw ng pasko ang nagpapaligaya sa akin.
*Ang lagaslas ng ilog sa may dalampasigan.
*aliw-liw ng mga hayop sa kagubatan.
ANAPORA
*kabataan ang pag asa ng bayan,sila ang magpapatuloy ng hindi natapos na pangarap.
*Pagaaral ang susi ng tagumpay ito ang isa sa mga pinaka mahalagang parte ng ating buhay
*kaibigan ang taong palaging nasa ating giliran,sila ay palaging nan diyan para sa atin.
EPIPORA
*Ang kabataan ang pagasa ng ating bayan , ang kabataan ang tatapos sa ating nasimulan .
*Ang kalikasan ang nagbibigay buhay sa atin , ngunit unti-unti na nating winawasak ang kalikasan.
*Ang aklat ang pingkukunan natin ng impormasyon,sa aklat din tayu natutoto, ngunit ang aklat ay hindi natin pinapahalagahan minsan.
ANADIPLOSIS
*ako ay nakaupo at nakatingin
ngunit hindi ko maisip na ako pala ay nakaharap sa salamin
at nakatingin
sa isang kambing
*Sa lahat ng nangyari sa aking buhay
Ikaw ang aking naging gabay
Na palagi kong kasabay
Sa aking paglalakbay
*Tanging ikaw lamang ang aking pangarap
Nagbibigay kulay at sarap
Sa buhay kong kay hirap
Na ikaw lamang ang pinapangarap
SIMILI
*Ang labi moy parang bulak sa lambot
*Ang mata niyay parang araw na nagbibigay liwanag sa aking buhay.
*Ang mga matay niyay parang bola dahil sa pagkabilog nito.
METAPORA
*Akoy ilaw mo sa yong kalungkutan
*Akoy magiging liwanag mo sa yong mapait na buhay.
*Akoy handang maging pananggalang mo sa araw na ikaw ay masaktan
PERSONIPIKASYON
*Umiyak ang araw dahil sa labis na kahihiyan na aking nagawa.
*Nahulog ang mga bituin dahil sa yong kalukohan.
*Tumalon ang mga puno dahil sa labis na kasiyahan
HAYPERBOLI
*Sabilis ng aking pagkain nalunok ko ang plato.
*Nabiyak ang mga kalsada dahil ako ay tumawid.
*Na abot niya ang buwan ng siya ay tumalon
METONOMI
*Ang aso nila ang kanilang gwardiya sa bahay.
*Umalis lamang pansamantala ang haligi ng aming tahanan.
*Ang ilaw ng tahanan ang nagbibigay payo sa kanyang mga anak.
SINEKDOKI
*Ang taon na ito (2012)ang simula ng pagbabago ng ating bansa
*ngayon ako magsisimulang .
*Kisig nilampasan ng magkapatid ang pagsubok sa kanilang buhay.
EUPEMISMO
* Marami siyang kaaway dahil sa kanyang matabil na dila
*Siya ay nakulong dahil sa likot ng kanyang kamay.
*Marami akong kaibigan dahil sa busilak ng aking puso.
RETORIKAL NA TANONG
*kailan ko kaya mapagtatagumpayan ang aking pangarap?
*kailan ko kaya madarama ang tunay na kaligayahan?
*kailan ko kaya madirinig ang matamis mong oo?
KLAYMAKS
*Natapos ang lahat ng hindi na tumitibok ang kanyang puso.
*Sa kanyang pagka muhi nagawa niyang gumawa ng napakalaking kasalanan.
*Sa pagpawi ng ulan ay unti-unti na aiyang nadarama ang liwanag.
ANTIKLAYMAKS
*Punong-puno ang kanyang bahay ng mararangyang gamit ngunit naglahong parang bula ang mga ito.
*Walang mapaglagyan ang kanyang tuwa ng sila ay ikinasal ngunit napalitan ito ng luha ng magkahiwalay sila
.
*Buong sigla niyang sinalubong ang pagbukas ng bagong yugto ng kanyang buhay, ngunit natapos ito sa malagim na kamatayan.
OKSIMORON
*Sa bawat ligaya ay may katumbas na kalungkutan.
*Ang buhay ay mapaglaro minsan nasa itaas at minsan nasa ibaba naman.
*Madarama natin ang tunay na kaligayahan sa taong mahal natin.
IRONIYA
*Maganda sana peru chismusa lang.
*Maganda sana, ngunit hindi naman nakukuntinto sa isa.
*napakabait niya ngunit hindi lang niya maiwasang gumalaw ng gamit na hindi sa kanya.
PARALELISMO
*Iiyan ang tunay na pagmamahal,magkasama sa ligaya, at magkasama din sa bawat problema nila.
*sila ay totoong magkaibigan, kailan man ay magkasama at kailan man ay magkasundo.
*hindi man sila magkasundo,sabay-sabay naman silang kumakain ,sabay -sabay ding gumagawa ng mga trabaho sa bahay nila.

No comments:

Post a Comment