Pages

Thursday, January 12, 2012

Tayutay


Jeralyn  A. Rellon BTTE-2D                                                                                    January  13, 2012 
                                                                                                                  G.  Mark Anthony  V.  Obsioma


v  Aliterasyon
Halimbawa:

*      Kakampi ko ang mga kawal na kasama kong nakipagbakbakan.
*      Hatid ko’y habagat, hahampas, hahalik sa lahat.
*      Umaasa akong umawit ka sa unang araw ng ating umaga. 
v  Onomatopiya

Halimbawa:

*      Ang huni ng ibon sa parang ay naghahatid sa akin ng pag-asang makahanap ng  paraan.
*      Kumakabog ang dibdib ni Juan ng Makita at masilayan ang kagandahan ni Ona.
*      Ang dagundong ng kulog ay naghahatid ng panahong di kanais-nais.
v  Anapora      

Halimbawa:

*      Ako ay  nag-aaral dito. Ako  at ikaw ay pareho ang kurso.  Ako ang kaklase mo.
*      Siya ay matalino, Siya ang Masunurin. Siya ang palaging nakikita ng nanay ko.
*      Sila ay taga ibang bayan. Sila ang nagtanong sayo. Sila ay hindi tagarito.
*       
v  Epipora
Halimbawa:

*      Tayo ay may bansang kurakot, mahihirap ay takot  sa pinaggagawa  nilay nakakapangilabot.
*      Ama  ko’y  Pilipino, Ina koy Pilipino, Ako ay Pilipino.

v  Anadiplosis
Halimbawa:
*      Mahal ko ang Diyos,
Diyos na tagapaglikha,
Tagapaglikha na akong ginawang isang makata.

*       Wag ka  ngang bulag,
Bulag ba ang ako’y nakikita,
nakikita kahit saan magpunta,
magpunta sa daang sa aki’y isang kisapmata.

*      Kaya  ko sanang umiyak,
Umiyak na walang hanggan,
Hanggang sa mapagod at mahusgahan.

v  Pagtutulad o Simili
Halimbawa:
*      Ang mga Presong  tumakas ay ikinulong na parang sardinas sa piitan.
*      Si  Pedro at katulad ng kanyang kapatid na mayabang.
*      Tila malusaw  si Ana sa hiya  ng siya’y binugbog ng kanyang  ina sa paaralan.

v  Pagwawangis  o metapora
Halimbawa:

*       Gabundok ang mga aklat na dapat kong basahin.
*      Bumaha  ng luha sa sementeryo ng libing ang lolo ni Antonio.
*       Si Mario ay naging  anghel ko ng muntik na akong masagasaan kanina.
*       v    Pagmamalabis o hayperboli
Halimbawa:

*      Namuti ang buhok ni Jena sa pahhihintay kay Ben.
*       Abot langit ang kaligayahang nadarama ni Pepito sa pagkapanalo sa lotto.
*      Dagat man ay tatawirin ni Luis makita lamang si Marta. 

v  Retorikal na tanong
Halimbawa:

*       Malungkot ba siya ng mamatay ang kanyang Lola?
*       Mahal ka ba niya  at binibigay sayo lahat ng kailangan mo?
*       Salamat sa lahat ng tulong mo ha?

v  Paralelismo
Halimbawa:
*      Si Luiz ay pandak, kulot at maitim na babaing igorot.
*      Masayahin, magalang at maganda ang kinukuha ni Aling Mina na magbantay sa kanyang karenderya.
*      Ang kaibigan ng aking kapatid ay sipsip, hambog at mahilig magdala ng tsismis sa amin tuwing umaga.
v   Ironiya o Pa-uyam
Halimbawa:

*      Akala mo kung sinong mayama kung umasta,
Wala namang pambili ng asin sa kusina.
*       Napakasipag ni Emily, Kwarto niya’y napakayaman sa dumi.
*      Napakalusog ni Totoy, namumutla sa sinapit na gutom. 


No comments:

Post a Comment