Pages

Tuesday, January 31, 2012

University of Southeastern Philippines
B.O Obrero, Davao City
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mga Tayutay
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ipinasa ni:
Gracel Joy I. Patulot
BTTE-2C
 
 
 
 
 
Ipinasa kay:
Mark Anthony Obsioma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
January 13, 2012
 
 
 
ALITERASYON
 1. Si Dan ay dumaan sa dalampasigan.
 2. Si Peter at Pedro ay kambal na ipinanganak  sa   Puerto Prinsesa.
 3. Mukhang mamamamatay na ang mukhang maamo nang masaksak ng isang mama.
 
 
ASONANS
 1. Nalungkot ang mag-anak nang mamatay ang lungkutin nilang bunso.
 2. Ipinagbili niya ang nabili niyang selpon sa kanyang kaibigan kaya binili agad ito.
 3. Natawa sila sa nakakatawang biro ng payasong tawa ng tawa.
 
 
KONSONANS
 1. Sinibat niya ang mabangis at nakakatakot na hayop sa gubat.
 2. Si An-An ay may dalang prutas na dalandan at pandan.
 3. Si Macias ay pumitas ng prutas tulad ng bayabas.
 
 
ONOMATOPIYA
1.                  Narinig ko ang yabag ng mga paa na paakyat sa hagdanan.
2.                  Bulong ng hangin ang narinig ko sa gitna ng dilim.
3.                  Kuliling ng kampana ang sumigaw sa buong kabayanan sa oras ng simbang gabi..
 
 
ANAPORA
 1. Tao ang binuo ng Diyos. Tao ang nabubuhay at nag-aalaga sa kapaligiran. Pero bakit maraming taong gumagawa ng illegal na gawain. Tao rin ba ang sisira sa kalikasan natin?
 2.  
 3.  
 
 
EPIPORA
 1. Pera ng bayan,para sa bayan.
 2. Aalis ka dito, babalik at babalik ka rin dito.
 3. Ayon sa bibliya,ang tao ay galing sa abo at magtatapos din sa abo.
 
 
ANADIPLOSIS
 1.  Ang Davao ay nabibilang sa Mindanao .
Ang Mindanao ay nabibilang sa Pilipinas.
Ang Pilipinas ay nabibilang sa Timog-Silangang Asya.
 1. Irog kong aking sinisinta,
Sinisinta kong aking minumutya
Minumutya kita ng nasa diwa
Nasa diwa moy aking alaala.
 1.  
 
 
PAGTUTULAD O SIMILI
 1. Mabilis siyang tumakbo tulad ng isang kabayo.
 2. Tuwing kasama ko siya ay parang nasa alapaap na ako.
 3. Naging masaya na ako nung dumating ang isang tulad mo.
 
 
PAGWAWANGIS O METAPORA
 1. Ang anghel sa tahanan ay ang malusog na sanggol.
 2. Ang kaduda-dudang lalaki ay isang criminal.
 3. Ang totoong kagandahan ay nasa iyong kalooban.
 
 
PAGBIBIGAY-KATAUHAN O PERSONIPIKASYON
 1. Nang buksan ko ang radio ay kay-ingay nito.
 2. Kinain ng apoy ang bahay ni Estella.
 3. Nagtatatalon ang bola nang itapon ito.
 
 
PAGMAMALABIS O HAYPERBOLI
 1. Ang laki ng problema mo at nakasayad na ang nguso mo.
 2. Hanggang tenga ang ngiti ko nang makita ko siya.
 3. Umuulan ng bala sa labanan sa digmaan.
 
 
PAGPAPALIT-TAWAG O METONIMI
 1. Malakabayo siya kung tumakbo kaya lagi siyang nanalo.
 2. Gabi-gabi siyang nag-aaral kaya lagi siyang nabibigyan ng parangal.
 3. Malabo na ang mata,hirap nang makatayo at amoy lupa na.
 
 
PAGPAPALIT-SAKLAW O SINEDOKI
 1. Nagsusunog siya ng kilay upang makaahon sila sa kahirapan.
 2. Patuloy pa rin si Isko sa pagpantay ng kanyang mga paa kaya tuloy hindi siya umaasenso.
 3. Balat-sibuyas ang nanay ni Rica tuwing nakakapanood ng nakakaiyak na drama.
 
 
PAGLUMANAY O EUPEMISMO
 1. Isang lalaki(kriminal) ang nakakulong sa selda(kulungan) ngayon.
 2. Laman ng lansangan ang mga batang(palaboy) nanlilimos.
 3. Matalim(matulis) na kutsilyo ang ginamit sa pagpatay sa babae(biktima).
 
 
RETORIKAL NA TANONG
 1. Kailan ba puputi ang uwak?
 2. Mahihiwa ba ang kamay mo kapag inilapat ang matulis na kutsilyo?
 3. Magagawa bang tikisin ang nararamdaman kung ang lahat ay nauwi sa kasinungalingan?
 
 
PAGSUSUKDOL O KLAYMAKS
 1. Ang putol na puno ay nagsipagtayugan,ang mga bulaklak ay nagsipagbuka at ang mga damo ay magsipagluntian na ngayon nang alagaan ito.
 2. Habang ang gabi ay nababalot ng dilim at ang paligid ay puno ng malamig na hangin,sinamyo nila ang malamusika na gabi nang sila ay magkatabi.
 3. Ang babaeng mahirap ay naging milyonarya nang makasal siya sa isang gobernador.
 
 
ANTI-KLAYMAKS
 1. Noon, ang kagubatan ay punong-puno ng mga hayop,hanggang sa naglaho at nakalbo at ngayo’y dinadayo.
 2. Noon, maraming humahanga sa kanyang katalinuhan hanggang sa siya ay nalulong sa masamang bisyo at ngayo’y tumigil na sa  pag-aaral.
 3. Noon, punong-puno ng ligaya at saya kung magkasama sila hanggang sila ay pinagkait ng tadhana at tuluyan nang di nagkita.
 
 
PAGTATAMBIS O OKSIMORON
 1. Ang klase ng gulay ay may bilog at may pahabang bilog, may berde at may iba ang kulay,may masarap at may pait.
 2. Ang klase ng tao ay may maitim at may maputi,may matangkad at may pandak,may mataba at may payat.
 3. Ang klase ng estudyante ay may matalino at may hindi masyadong matalino,may seryoso at may palatawa,may nangongopya at may nagpapakopya.
 
 
PAG-UYAM O IRONIYA
 1. Ang lakas din naman pala ng loob mo, aalis-alis ka dito,babalik din pala.
 2. Ang galing mo,nabola mo ako at pinaikot sa mga palad mo.
 3. Gwapo niya,bobon nga lang!
 
 
PARALELISMO
 1. Ang pamilyang sama-samang dumadalangin,sama-sama ding mananatili.
 2. Isang pumpon ng bulaklak,isang pumpon din ng tsokolate.
 3. Araw-araw kitang nakikita,araw-araw din akong nabubwisit!
 
 

No comments:

Post a Comment