Pages

Tuesday, January 24, 2012

USEP

 Ang University of Southeastern Philippines ay isang paaralan na nagbibigay ng bagong pag-asa sa mga estuyante. Itp ay naglalahad ng kabuluhan sa bawat tao upang magkaroon ng bagong pag-asa sa pag-aaral. Bilang isang paaralan ang pagkakaroon ng mga iba't ibang scholarship ay isang panibagong pag-asa sa  mga batang magkukolehiyo, Sa University of Southeastern Philippines masasabi nating maraming estuyante na nag-aaral sa pamamagitan ng ibat ibang scholarship sa tulong ng mga ibat iba ding institusyon. Sa pamamagitan nito maraming estuyante ang natutulungan. Natutulungan mkapag-aral para sa kanilang sariling ambisyun sa buhay. Ang USEP ay may mga matatalino at talentadong estuyante. Ayon sa aking obserbasyonb, dito makikita sa institusyong USEP ang may abilidad na mga estuyante sa kani- kanilang kakayahan. Dahil sa tulong din ito ng paaralan na may estandard na estilo ng pagtuturo, sa ganitong estilo dito natin makikita na ang USEP ay nagbibiagay at ngproproduce ng mga world class graduates. World class ito dahil hindi lamang sila makapag bahagi sa ating bansa kundi sa kahit saang sulok ng mundo.

No comments:

Post a Comment