Pages

Wednesday, January 25, 2012

USeP

Paaralan ng University of Southeastern Philippines (USeP) Sa Paaralan ng USeP ako nagsimulang mangarap at matuto. Isang paaralan na bukas sa lahat ng mga taong gustong makapag-aral, lalong-lalo na ang mga kapos sa pera mga taong kapos sa pera ngunit hindi naman kapos sa kaalaman. Dito ako nagkamalay sa ibat-ibang pagsubok at hamon na kayang-kaya lagpasan kung mayroon kang determinasyon sa iyong sarili. USep kapag naririnig ng mga ibang tao ay malimit nilang kinukutya dahil sa mga classroom na hindi masyadong kaaya-ayang tingnan at mga estudyanteng mahihirap, tuwing naririnig ko ang mga iyon ay minsan gusto ko silang awayin, bakit ba sila ganyan hindi naman importante ang mga iyon ang mahalaga ay natuto ka at patas sa lahat. Para sa akin maswerte ako na nakapag-aral ako sa USeP dahil may kalidad na pagtuturo at mura pa ang binabayarang tuition fee. Matatalino ang mga mag-aaral at makalikasan pa sapagkat napakamaraming puno ang nakatayo. Tuwing may pagdiriwang ay napakasaya ng mga estudyante sapagkat maraming kasiyahan ang nagaganap at marami ng umasensong tao ng dahil sa paaralan ng USeP. Ako proud to be Usepian, dahil sa USeP nabuo lahat-lahat ang pagkatao ko at marami rin akong naging kaibigan na kadamay sa lahat ng oras.

No comments:

Post a Comment