Pages

Wednesday, January 25, 2012

USEP

.Belengan,jayson Btte-2CUSEPAng pamantasan ang kilalang unibersidad na natatangi kung pagbabasihan sa kalidad ng edukasyon at mihahambing sa ibang paaralan.Kabilang ang pamantasan sa kakaibang may ipagmamalaki sa likod man nito'y may maraming pagsubok na tatandaan, da hil sa mga gustong makagawa ng produktong hatid ng usep.Ito lang ang pamantasan na bukas sa mga iskolar ng bayan at sa mga publikong gustong makapag aral.Layunin ng paaralan ay maging globally competetive at mapabilang sa m ga naglalaking companya.Nabuo ang unibersidad dahil sa mga kabataang gustong matutu at makatapos ng pagaaral sa pamama gitan ng pagpili ng kursong gustong kunin ,baganat iilan sa mgha kurso dito ay may maidudlot at mauuwi sa hindi inaasahan , katuladnlang ng kursong sinirado dahil sa nilimtahan lamang ito. G iit pa ng ilan gusto mang lumuipat batid nitoy kaba at takot dahil sa mga balitang kunti lamang gagraduate .Maraming mukahang mailalarawan ang usep, isa na dito ang kalidad ang edukasyon ngunit kulang sa pasilidad , maraming event pero pera naman ang kadalasang kapalit, maraming binabayaran pero kulang parin sa natatangap at lalo na ang lumalalang baha na hindi maiiwasan pag-ulsn,p ero higit sa lahat kami ay proud na nakaktutong sa pamantasang ito dahil sa tiwala at pananalig sa mga itinuturo.

Bilang pagkilala sa natatanging ipagmamalaki ng paaral,nais ng lahat ay mas ipagpabayuhin ng lahat na dapat ayusin ang mga bagay na hindi sang ayon ng karamihan at mas lalo pang ipakilala husay at talinto ng kabataang usepian.

No comments:

Post a Comment