Pages

Tuesday, January 31, 2012

                                                                                 Bilang isang UsePian
Bilang isang mag-aaral sa UseP, ,marami pang mga proseso ang gagawin upang maging isa sa mga mag-aaral ng unibersidad. Maging ang pagsabak sa entrance exam ay gagawin pa upang makakuha ka lang ng mataas na antas.
Bilang obserbasyon ko sa unibersidad na ito. Naging usap-usapan rin ang gusali kung saan at kung alin ang mas magandang oportunidad. Sa pagpasok ko bilang isang UsePian,nadama ko ang pagod,pagyamot,poot at pagkawalang pag-asa. Pero sa tulong at suporta na ginawa ng mga kaibigan, nadama ko ang saya. Naging palaban ako sa anumang pagsubok. Naobserba ko rin na mga pa lang mga estudyante ang nagsipagtapos at nagkaroon ng mas magandang oportunidad. Ang unibersidad na ito ay nakakatulong dahil ito ay isa sa mga pamantayan sa larangan ng edukasyon.
Bilang estudyante ay magkakaroon ng problema at pagsubok. Maging ang mga proyekto na halos hindi na makayanan kabilang na dito ang pinansiyal. Pero ito ay isa sa mga responsibilidad bilang mag-aaral.
Ang pagiging UsePian ko ay ipinagmamalaki ko. Dahil dito, nagkaroon ako ng mas magandang oportunidad tulad ng scholarship. Nakakapag-aral ako dahil sa tulong nito. Alam ko na marami-rami rin ang nakatanggap at nagkaroon ng scholarship na inaalok sa mga mag-aaral na gustong makatapos sa pag-aaral.
Tanong ko lang,isa ka ba doon?

No comments:

Post a Comment