Pages

Tuesday, February 14, 2012

"ANG BUHAY USEPIAN"

INTRODUKSIYON
Nakakatuwang malaman sapagkat kilala ang University of Southeastern Philippines dito sa Davao City, sa Pilipinas at maging sa Southeast Asia  bilang isa sa mga institusyon na may ibubuga pagdating sa alinmang larangan. Kayang makipagsabayan sa kompetisyon at dunong-paligsahan.  Datapwa’t hindi masayadong sopistikado ang mga kagamitan ay kahanga-hanga naman ang  bawat estudyante na nag-aaral dito. Dala’y kanya-kanyang  storya na kapupulutan ng mga aral at inspirasyon sa ating buhay. Masasabing mas maraming nag-aaral sa USEP na taga probinsya kung ikukumpara sa iba. Mga kabataang pinili na pumarito sa Davao City at makipagsapalaran, matutong mamuhay malayo sa pamilya at matuto sa buhay para maging bahagi sa unibersidad na may paniniwalang may mabibigay na magandang kinabukasan ang pag-aaral rito. Tunay nga’t ang iskolar ng  bayan ay larawan ng tunay na kalagayan ng ating bayan. Masaya ako sapagkat sa  kabila ng mga pagsubok ay nagawa kong makapag-enrol sa unibersidad na ito na hindi ko kailanman ipagpapalit ang kanyang karangalan sa kahit alinmang paaralan.

NILALAMAN
Ako ay hindi lumaki sa Davao City at pinili ko na mag.aral rito sa USEP. Ang buhay estudyante rito ay masaya at medyo may pressure din. Marami kang makikilalang mga guro na kakaiba sa lahat pagdating sa pagtuturo at paghubog sa bawat estudyante. May terror kung baga, hahasain ang iyong kakayahan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga gawain na parang hindi mo kayang matapos at mahirap unawain. Mayroon namang mga Guro na handang makinig sa iyong opinyon at binibigyan ang bawat isa ng kalayaan upang magpahiwatig ang sariling kuro-kuro at ideya. Hindi ako nagsisisi na dito ako nag-aaral ngayon sapagkat sa USEP ko lang nakita ang mga tunay na kaibigan na handang tumulong sa oras ng kagipitan, mga kapwa-USEPIAN na may panangarap sa buhay, at hindi mga abusado’t pasaway  sa lipunan.  Ang USEP ay istandard sabi nila sa wari ko ay may katotohanan naman, bilang isang estudyante ay taas noo ako kapag naririnig ko ito dahil nabibigyang halaga ang bawat hirap na ginagawa natin upang makapag-aral lang. Ako ay isang working student na USEPIAN at taas noo ako. Sa USEP masarap mag-aral, nabubuhay ang diwa ko ng mga huni ng mga ibon na nagliliparan sa luntiang Acia Trees, makakatakbo ako’t makikipaglaro sa iba sa malapad na damuhan. kung baga “USEP is conducive for Learning, her campus is a blend of nature within the city which gives comfort and natural ventilation to the growing students”. Sa unibersidad na ito ay nabibigyang halaga ang boses ng mga estudyante at may kalayaang lasapin at maramdaman ang kasiyahan. Kasiyahang parte sa ating paglaki habang tayo’y nag-aaral dahil sa USEP hindi lang puro eksamin, pagsusulit at deadlines matatagpuan rin dito ang pakikipag-kapwa tao, pagtututulungan at pagmamahalan. Maaga ang pasok parang hyskul lang, magmamadali ka baka ikaw ay malate at matatapos ang klase sa hapung-ganap, parang elementarya lang din. Magtatawanan sa klasroom, mag-aaral ng sabay at puyatan tuwing may takdang aralin at eksamin. Mga alaala na masarap isipin at balik-balikan. Sa aking pagiging working student ay nahihirapan ako minsan na Ibalanse ang oras ng pasok at trabahu ngunit nagpapasalamat parin ako dahil maunawain ang  mga guro ko, may mga kaklase akong naghihimok sa akin upang magpatuloy at salamat sa pagigiging iskolar ng bayan at nagagawa ko ang lahat na mga bagay na ito.

KONKLUSYON
Ang pagiging USEPIAN ay isang biyaya at masasabing achievement sa buhay natin. Kalakip rito ang mga responsibilidad na dapat kung gawin, dapat nating gawin bilang iskolar ng bayan. Tayo’y magsikap, mag-aral, magpakahusay at maging produktibo sapagkat umaasa sa atin ang mahal nating bayan. Gawin nating mas kagalang-galang ang ating mahal na USEP..

Gawa ito ni:
Mr. Roland Nocete
BTEE-2D ELC CT

No comments:

Post a Comment