Pages

Sunday, February 5, 2012

Semantic Mapping - USEP
“Pangalawang Tahanan”


Pamilya ang sumisimbolo sa salitang tahanan. Sa loob ng tahanan nagsisimula ang pag-ikot ng buhay mo. Ngunit sa iyong paglaki unti-unti nang natutuklasan ang mga bagay na nasa paligid mo.
                Sa kasalukuyan, ako’y isang estudyante bilang isang kolehiyo at nag-aaral sa paaralan na sadyang humuhubog sa kakayahan ng isang indibidwal. Kilala ang aking paaralan sa Ngalan ng University of Southeastern Philippines. Sa pagpasok ko dito, di ko sukat akalain ang mga bagay na mangyayare sa akin lalo na noong nasa unang taon palang ako hanggang sa kasalukuyan na panahon. Ang edukasyon na binibigay sa bawat estudyante ay sadyang may kalidad. Bago ka pa matanggap sa paaralan na ito, tila dumadaan ka sa butas ang karayom, masasabi ko na may kung anong kasiyahan ang idinudulot ng pagiging estudyante sa USEP. Ang mga guro ay strikta ngunit matatalino talaga. Kung anu-ano ang maririnig mo ngunit ang bawat estudyante ay pinipilit upang makapasa sa subjek na meron siya. Alam ko na maraming bagay at pangyayari ang madadanas ko dito na susubok sa aking katatagan at katalinuhan na tutulong at magiging gabay sa kinabukasan.
repainted na :)
                Ang University of Southeastern Philippines ay itinuturing ko nang pangalawang tahanan sapagkat hinuhubog at tinuturuan nila ang bagay na pwedeng mangyari sa realidad. Marami man akong naranasan na kabiguan , meron din man itong kaligayahan, at marami pa akong mapapagdaan na pagsubok sa pananatili ko sa eskwelahan ngunit gagawin ko itong aral para magtagumpay ako sa hinaharap. At kung marating ko ang tagumpay malaki ang pasasalamat sa paaralan na ito. hindi ko pinagsisihan, bagkus ginagawang inspirasyon ang mga pangyayari na naranasan at mararanasan at proud ako na maging isang USEPian.
Jessica F. Villegas

No comments:

Post a Comment