Pages

Thursday, February 16, 2012

semantik mapping


                  
                         University of Southeastern Philippines
Bo. Obrero ,Davao City


Semantik Mapping

Ipinasa ni:
DIAZ,JACQUELINE V.
Ipapasa kay:
Instructor Mark Obsioma


Oval: Beterano ang mga guroOval: Ang kapaligiran ay sadyang natural Oval: Mayroong 8 colleges (CT,CE,ENGINEERING,CAS,CGBE,IC,UEP,SAECOval: Di-mataas ang tuition fees at miscellaneous
                     Dito sa ating inang bansa nakapaloob ang isang ekonomiya na nararapat lamang palaguin at isa na rin ditto ang mga paaralan na tanging ngabibigay pag-asa sa mga kabataan kahit sa mga magulang na nararapat lamang na pag-ingatan. Sa mga taon na naigugul natin sa bawat paaralang ating napapasukan o nararanasan ,nagkakaroon tayo ng panibagong buhay, kaibigan,opurtunidad at pag-asa. At ang lahat ng ito ay maihahalintulad sa kasalukuyang inaaralan ko sa taon na ito,ang University of Southeastern Philippines.

                    Ang University of Southeastern Philippines ay binubuo ng maraming branches na nagpapatunay lamang na istandard ang paaralang ito. Sa USEP Obrero,ay binubuo ng walong colleges at ito ang mga sumusunod:college of technology,College of Education,College of engineering, Arts & Sciences,Governance,Business, & economics, Institute of Computing, University of Evening Progam and lastly, School Applied economics.Mayroong napakarami at magagandang kurso at establisyamento  na makikita mo sa loob ng kampus.Ang kapaligiran ay sadyang natural at maganda . May mga beteranteng guro,napakatalentado at flexible ang mga estudyante.Di mataas ang tuition fees at miscellaneous,may malawak na lugar,matatalino ang mga estudyante, sadyang mahihirap at masisipag ang mga estudyante at higit sa lahat nagkakaisa ang lahat kapagka may mga aktibidadis.At ito ang University of Southeastern Philippines, walang inuurungan. 
                 Sa lahat ng ito ,ninanais ng bawat mamamayan na magkaroon ang bansa na mga istandard na  paaralan. Upang ang ekonomiya ng bansa ay tumaas at mabawasan ang mga problemang pambansa. Ang napakaimportante ay ang pagkakaisa ng lahat tungo sa kaunlaran at kaayusan. 

No comments:

Post a Comment