Pages

Sunday, March 11, 2012

REOLYN J. TILULONG - TALAMBUHAY


TALAMBUHAY

Sa isang isla na tinatawag na samal na nakatira si Reolyn Jamora Tiluong. Doon siya nagkamalay, nag-aral at lumaki, tatlo silang magkakapatid sina Michelle Jamora Tilulong na siyang panganay. Ang pangalawa naman ay si Rey Jamora Tilulong at ang bunso na si Reolyn Jamora Tilulong. Ang kanilang mga magulang ay sina Repoldo M. Tilulong at Olandria J. Tilulong at ang tanging hanapbuhay ay pagtatahi.
Si Reolyn Jamora Tilulong ay ipinanganak noong Nobyembre 18, 1989 sa San Isidro Dist. Island Garden City of Samal. Nang magbuntis pa ang kanyang ina sa kanya ay napakasagana ng kanilang hanapbuhay hanggang ito ay makapanganak. At doon nila natuklasan na may kasabay pala itong ahas na nakatira din sa kanilang bahay at ito ang nagdala ng swerte sa kanila. Subalit ng ito’y kanilang nakita nanguna pa rin ang takot nab aka saktan ng aha sang noo’y munting sanggol pa lang na si Reolyn. Pagkalipas ng ilang taon pamamalagi doon ay lumipat sila sa babak at doon na nag-aral ang tatlong magkakapatid. Nagtapos si Reolyn ng elementary sa Angel Villarica Central School at sa sekundarya naman ay sa Holy Cross of Babak Inc. na isa sa mga skolar. Nang dumating sa 18 na taong gulang siya ay nagdesisyon na magtrabahoi para makatulong sa magulang. Nagtrabaho siya bilang Sales Clerk sa Warehouse Club Inc. ilang taong lumipas nagpasya siyang magpatuloy sa pag-aaral sa koliheyo. Kaya naman taong 2010, kumuha siya ng entrance exam sa USEP at sa awa ng Diyos ay nakapasa siya ng “four degree courses”. Nag-aral siya sa USEP at kumuha ng kursong Bachelor of Technical Teacher Education o BTTE major in Electronics. Ngayon ay nasa pangalawang taon na at patuloy na lumalaban sa mga pagsubok sa darating sa kanyang buhay at pag-abot ng kanyang mga pangarap. 
            

No comments:

Post a Comment